Esmaül Hüsna Okumanın Faziletleri

Her sabah namazından sonra yerinden kalkmadan ve dünya kelamı etmeden esmaül hüsnayı bir defa okuyan kimse o gün akşama kadar

akşam namazından sonra okuyan kimse de sabaha kadar şeytanın şerrinden ani ölümden her türlü kaza ve belalar dan emin olur

Hergün sabah namazından sonra bir veya üç defa okuyan kimse dünyada ve ahirette aziz olur insanlar arasında sevilen ve hürmet gören birisi olur kabir azabından ve Cehennem ateşinden emin olup cennete girer

Hak teala hazretlerinden bir dileği olan kimse 7 gün sabah veya gece 7 defa esmaül hüsnayı okursa Allahü Teâla o kişinin dileğini yerine getirir

Herhangi hayırlı bir dilek ve maksat mübtela bulunduğu bir bela ve felaketin defolup gitmesi için niyet ederek gece yarısından sonra bilhassa seher vakti iki diz üzerinde kıbleye karşı oturup 41 defa esmaül hüsnayı okuduktan sonra ellerini açarak dua eden kimsenin Allâh teala hazretleri maksadına ulaştırır

99 defa okuyanların her dileği kabul olur

Her hangi bir muradın olması için bir oturuşta (99) Esmaül Hüsna (99) kere okumak o işin önem ve aciliyetine göre bu tertibi 3-5 veya 7 gün tekrarlanır.

Esmaül Hüsnaya başlamadan önce (51) Besmele okunur.Ardından ““ Lâ ilahe illallahü vehdehu lâ şerike leh.Lehü’l-Mülkü ve lehü’l-Hamdü bi yedihi’l-Hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir.La İlahe illallahu ,lehü’l-Esmau’l-Hüsna.” okunur.Dilek ne ise niyet edilir. 99 defa Esmaül Hüsna okunur.

99 Esmaül Hüsna:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM

Hüvallahüllezi la ilahe illa hü.

Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Melikü Ya Kuddusü Ya Selamü Ya Mü’minü Ya Müheyminü Ya Azizü Ya Cebbaru Ya Mütekebbiru Ya Haliku Ya Bariü Ya Musavviru Ya gaffaru Ya Kahharu Ya Vahhabu Ya Razzaku Ya Fettahu Ya Alimü Ya Kabidu Ya Basitu Ya Hafidu Ya Rafiu Ya Muızzü Ya Muzillü Ya Semiu Ya Basiru Ya Hakemü Ya Adlü Ya Lafiyfü Ya Habiru Ya Halimü Ya Azimü Ya Gafüru Ya Şeküru Ya Aliyyü Ya Kebiru Ya Hafizu Ya Mukitü Ya Hasibü Ya Celilü Ya Kerimü Ya Rakibü Ya Mücibü Ya Vasiu Ya Hakimü Ya Vedüdü Ya Mecidü Ya Baisü ya Şehidü Ya Hakku Ya Vekilü Ya Kaviyyü Ya Metinü Ya Veliyyü Ya Hamidü Ya Muhsi Ya Mübdiü Ya Muidü Ya Muhyi Ya Mumitü Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Vacidü Ya Macidü Ya Vahidü Ya Samedü Ya Kadiru Ya Muktediru Ya Mukaddimü Ya Muahhiru Ya Evvelü Ya Ahiru Ya Zahiru Ya Batinu Ya Vali Ya Müteali Ya Berru Ya Tevvabü Ya Müntekimü Ya Afüvvü ya Raufü ya Malikel-Mülki Ya Zel-Celali Vel -İkrami Ya Muksitu Ya Camiu Ya Ğaniyyü ya Muğni Ya Maniu ya Darru Ya Nafiu Ya Nuru Ya Hadi Ya Bediu Ya Baki Ya Varisü Ya Reşidü Ya Sabüru Celle Celalüh.

Kaynak: Gizli ilimler alıntıdır