Salavatı Kübra Ve Faziletleri

Salavatı Kübra Hz.Muhammed (s.a.v) e Cebrail aracılığı ile gelmiştir. Allah’ın bir hediyesidir. Bu salavatın bir ismide gökyüzüdür.

Euzübillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sadikiyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider rakiiyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sacidiyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidiyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimiyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel musalliyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez zakiriyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidiyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evveliyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel ahiriyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallah

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men ezherehullah

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih terahullah

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiya

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiya

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mu’alla

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ebtahıyyü

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Zemzemiyyü

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Tihamiyyü

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ümmiyyü

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide velede idame

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ahmed

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muhammed

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Taha

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Yasin

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müddessir

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Kevser

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Şefi’a yevmil mahşer

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibettac

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Mi’rac

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide evveliyn vel ahiriyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Muhsinin

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessakaleyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya sahiben Na’leyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidi ya Rasulallahi ya Hatemel enbiyai vel mürseliyn

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallahi yevmeddiyn.

Sübhane rabbike rabbil izzeti amme yesıfun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn.

Salavatı (Kübra) Anlamı:

Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

“Ey Mürsel (gönderilen)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Nebî (peygamber)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Sıddıkların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Rukû‘ Edenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Secde Edenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ka‘deye Oturanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kıyamda Duranların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Namaz Kılanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Zikredenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Şâhitlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Evvelkilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Sonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın Rasûlü! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın Nebîsi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın Habîbi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine ikram ettiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini büyük tuttuğu Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine şeref verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini galip kıldığı Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini seçtiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine üstün sûret (ve sîret) verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’a (gerçek mânâda) ibâdet eden Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın Mahlûkatının En Hayırlısı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın Rasüllerinin Sonuncusu! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Enbiyânın Sultânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Esfiyânın Burhânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mustafâ! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mu‘allâ (son derece üstün kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müctebâ (seçkin kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müzekkî (Ümmetini günahlardan temizleyen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mekkî (Mekkeli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Medenî (Medîneli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Arabî (Arab kavmine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kuraşî (Kureyş kabilesine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Hâşimî (Hâşim oğullarına mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ebtahî (Mekke’de bulunan Ebtah vâdisinde konaklayan)!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Zemzemi (Zemzemle büyüyen)!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tihâmî (Mekke’nin bağlı bulunduğu Tihâme bölgesinin sâkini)! Bir- milyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ümmî (Okuma yazma bilmediği halde bütün ilimleri Rabbinden öğrenen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Âdemoğullarının Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ahmed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Muhammed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tâhâ! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Yâsîn! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müddessir (İlk vahiy geldiğinde yakalandığı sıtma nedeniyle örtülere bürünen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kevser ırmağının sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mahşer gününün Şefaatçisi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tâc sahibi! Bir milyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mi‘râc sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Muhsin (Allâh-u Te‘âlâ’yı görür gibi ibâdet eden)lerin Efendisi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kevneyn ve Sekaleynin (iki cihanın ve insü cânnın) Efendisi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Na‘leyn (iki mübarek takunya) Sahibi!

Birmilyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Efendim!

Ey Allah’ın Rasûlü!

Ey Nebilerin ve Rasüllerin sonuncusu!

Ey cezâ gününde (şefaat makamına erdirilen) Allah’ın Peygamberi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

İzzet sahibi Rabbini, onların vasfettikleri şeylerden (müşriklerin yanlış nitelemelerinden) tenzih ederim.

Gönderilen peygamberlerin tümüne selâm olsun.

Bütün hamdler de âlemlerin Rabbi olan Allah’a olsun…

Elhamdulillah.. Elhamdülillah….

Salavatı Kübrayı hergün sabah ve yatsıdan sonra 1 defa okuyun

1. Kıyamet gününde yüzü dolunay gibi parlar.ve Kıyamet gününün şiddetinden korunur.

2.Ömründe üç kez okuyana Allahu teâla Tevat’ı,İncil’i Zebur’u ve Furkan’ı okuyan kimsenin sevabı verilir.

3-Nesnelere 45 veya 100 defa okunduğunda hazine olur.

4-Düşman ve zalim için 100 defa okunur.

5-Ev almak ve eşyaları yenilemek için günde 21 defa okunur.

6-Ruhsal ve fiziksel güç için 100 defa okunur

7-Zihin,kalp gözü,hafıza güçlenmesi için okunur.

8-Hayvanların dilini anlamak için salavatı kübra 45 defa okunur yalnız 41 gün oruç tutmak gerekir.

9-Ev,cami ve ya okul yaptırmak için hacca gitmek için 3 yıl bırakmadan Her Cuma gecesi salavatı kübrayı oku (abdestli olarak)

10-Perşembe günü kuşluk vakti namaz kıldıktan sonra salavatı kübrayı oku beklenmedik yerden rızık gelir.Duaların kabul olur.

11-Salavatı Kübrayı hergün 3-5 veya 7 defa okursan hiçbir büyücü seninle uğraşamaz cinler saldıramaz,büyü ve sihir geçmez.Bütün tehlikelerden korunursun.

Allah’ın izniyle sana kimse zarar veremez,incitemez.

12-Özellikle Fatiha okumalarında salavatı kübrayı peşinden 11 defa oku çok etkilidir.

13-Muhabbet ,sevgi ve sevdiğine kavuşmak için salavatı kübra 11 veya 45 defa okunur.

14-Hastaların tedavisi için,İşlerin kolaylaşması için salavatı kübra oku

14-Kolay servet,rızık için salavatı kübra oku

15-Kalp gözünün açılması için,1000 defa Yâ latif esmasını oku sonra salavatı kübrayı 3 defa oku

16-Salavatı kübra okuyanın maneviyatı güçlü olur.

17-Borçlardan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak için salavatı kübra sabah namazından sonra okunur.

18-Salavatı kübrayı okuyan Allah’tan mağfiret ve kurtuluş istesin.

19-Kim bu salavatı okursa Allahu teâla ondan yetmişbin çeşit belayı def eder.

20-Günahları bağışlanır.

Dilekler için Salavatı Kübra

1-İlk önce istiğfar yap 11 defa ve ya 100 Estağfirullah el azim,sonra Fatiha Tavassul yap.sonra

2-Salavatı Kübra (17,21,33,63,100,111) defa okunur.en son 
3-” Ya Allah Ya Latif Ya Allah Ya Rezzak” ihlas,felak,nas,kevser ve fatiha oku duanı et.

Fatiha Tavassul

1-Peygamber Muhammed s.a.v Fatiha

2-Dört Halife Fatiha 
3-Hızır a.s Fatiha

4-Şeyh AbdülkadirGeylani Fatiha
5-Şeyh Cüneyd Bağdadi Fatiha
6-Muhyiddin Erbil Veliyullah Fatiha 
7-Mevlana İmrani Abdullah Fatiha

8-Abdul Rezzak Fatiha
9-ve ila hadreti name-i peygamber icazah Fatiha

Not:Üç çeşit Salavatı Kübra vardır.Bunlar birbiriyle karıştırılmasın.

1-Salavatı Bedevi Kübra (Büyük Derviş)

Delailül Hayratın yazılmasına vesilen olan bu salavatı Muhammed Süleyman Cezuli yazmıştır.

2-Salavatı Kübra (Büyük Salavat) Cebrail a.s Efendimiz s.a.v e getirmiştri.Allah’ın en büyük hediyesidir. Arifan yayınlarında En büyük salatü selamlar

kitabında yer almaktadır.

3-Es Salat’ul Kübra (En Büyük Salavat) 33 salavat ve 25 Kuran-ı Kerim ayetinden oluşur.

Şeyh Abdülkadir Geylani Hz.Irak Bağdatda yazmıştır.

Salavatı kübranın okuyucular için faydaları ve fazileti çoktur.Bu salavatda bilgelik ve büyük nimet vardır.

Şeyh Muhyiddin Abdülkadir Geylani Hz.ve İmam Şeyh Bağdadi Cüneyt tarafından bildirilen faydaları

1-Beklenmedik rızık ve servet geçim kolaylığı

2-Temel ihtiyaç,aile içinde barış huzur ve sevgi elde etmek için

3-Allah’tan bir hediye alacaksın gözlerin görmediği kulakların duymadığı kalbin hissetdiği

4-Sorunları çözmek,Derece ve rütbe için

5-En az gece-gündüz 1 defa oku düzenli olarak okuyan herkes mükafatını fazlasıyla alır.yeterli rızık (giyecek ve yiyecek) Aile içinde huzur

6-Hem bu dünyada hemde ahiretde Allah onu her zaman korur.

7-Allah hac ve umre nasip eder.

8-Tüm içtenlikle temiz bir kalp ve samimiyetle salavatı kübrayı okumak gerekir.

9-Salavatı kübra okuyan 600.000 değerinde nimet ve sevab alır.

10-Yüksek zafer için salavatı kübra okunur.