ET-TEVVAB

ET-TEVVAB

“Tevbe ettiren ve tevbeleri kabul eden” anlamına gelen “et-Tevvab” ismi şerifi Kur’anı kerimde 11 defa geçmekte. “derken Adem, Rabbinden kelimeler aldı. (Ve onlarla yalvardı da) Allah’da tevbesini kabul etti. Şüphesiz O tevbeleri kabul eden ve esirgeyendir.” (Bakara 37)
Tevbe suresinin 118 nci ayetinde bizlerin tevbe etmesi için bize tevbeyi öğretenin ve tevbeleri kabul edip mükafatlandıranın Allah (c.c.) olduğunu ifade eder.
Şair:
“Kıl tevbe seyyiatına gözler kapanmadan,
Vaktiyle gör hesabını defter kapanmadan.”
Yani “Gözlerin kapanmadan, ölmeden önce günahlarına pişman olduğunu ve afvını Allah’tan iste” diyor.
Tevbe günahın cinsinden olur. Milletin malını zimmetine geçirip sonra istiğfar etmek tevbe değildir. Zimmetine geçirdiği malı sahiplerine vermek, sonra istiğfar etmektir tevbe.
Rabbimiz bizim hatalarımızı, günahlarımızı nasıl afvettireceğimizi bize öğretiyor ve bizi afvediyor.
“et-Tevvaba” iman eden bizlerde bize karşı suç işleyenlerin özrünü kabul edeceğiz. Özür dilemese bile pişmanlık duyması özür dilemesi demektir. Afvedici olacağız.