Etkili Korunma ve Cesaret Duası

Etkili Korunma ve Cesaret Duası

Bu duayı sabah akşam üç defa okuyana hiçbir şey zarar veremez. Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam, üç defa okumalıdır. Hadis-i şerifte buyruldu ki:

“Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.” duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.” (İbni Mace)

Korkulu yerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için Li ilafi’yi (Kureyş suresini) okumalıdır. 

Gece ve gündüz, hiç olmazsa, 11 defa okumalıdır! Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

“ ‘Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka.’ duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.” (Müslim)

Binlerce top ve tüfek, yapamaz aslâ,
Gözyaşının seher vakti yaptığını.
Düşman kaçıran süngüleri çok defa
Toz gibi yapar, bir müminin duâsı.