Kendine Güvenme Duası

Kendine Güvenme Duası

Allahümme ileyke teveccehtü ve bike itesamtü. Allahümme ekfini ma ehemmeni ve ma ta ehtemmü lehü. Allahümme zevvidni’t takva, va’ğfir li zenbi ve veccihni li’l hayri eyne ma teveccehtü.


Anlamı: Allah’ım! Sana sığındım. Sana yöneldim. Allah’ım benim önemli olan ve olmayan bütün işlerimde bana yardımcı ol. Allah’ım bana takva ve rızık ver. Beni doğruya yönlendir ve günahlarımı bağışla.