Etkisi Çok Büyük Ayet-el Kürsi Duası

Etkisi Çok Büyük Ayet-el Kürsi Duası

Etkisi Çok Büyük Ayet-el Kürsi Duası  

Yer gök dua üstüne kurulmuştur. Ama etkisi çok fazla olan dua terkipleri vardır ki bunların başında 7 Ayetel Kürsi duası gelir. Seher vaktinde ve abdestli olarak yapılması gereken bu terkip tam anlamıyla mücizevi bir duadır. Ayetel Kürsiyle beraber ALLAH‘ın 3 güzel ismi de zikredilince tesirine inanamayacaksınız.

Öncelikle güzel bir abdest alıp mümkünse seher vakti oturup 7 Ayetel Kürsi arapçası, 7 Ayetel Kürsi Türkçe meali sonrasında yazacağım niyet cümlesi okunduktan sonra sırasıyla 41 kere YA KUDDÜS, 41 kere YA CEMİL, 41 kere YA VEDUD okuyup sonra ellerimizi kaldırıp son duamızı edelim.

Şimdi okumamız gereken Ayetel Kürsi, Türkçe mealini, Niyet duamızı, Esmaları ve en son okuyacağımız duamızı sırasıyla yazalım.

7 kere Ayet-el Kürsi okunuşu

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

7 kere Ayet-el Kürsi Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Niyet Duamız:
Allah’ım, okuduğum Ayetel Kürsi’nin mukaddes kelimeleri ve mübarek anlamı hatırına bana ( isteğinizi dileğinizi söyleyin) yardımcı ol… Amin

Okunacak Esmalar:
YA KUDDÜS 41Kere
YA CEMİL 41 Kere
YA VEDUD 41 Kere

Son Duamız:
Allah’ım yaptığım Ayet-el Kürsi duasını dergah-ı merhametinde kabul buyur. Amin

Selam ve dua ile….