Etkisine inanamayacağınız Kuvvetli Bir Hacet Duası Terkibi

Etkisine inanamayacağınız Kuvvetli Bir Hacet Duası Terkibi 

Etkisine inanamayacağınız Kuvvetli Bir Hacet Duası Terkibi
Etkisine inanamayacağınız Kuvvetli Bir Hacet Duası Terkibi

ALLAH‘ın güzel isimleriyle beraber yapılan dualarda ki anlam çok daha mükemmel olur. Yine bir hacet duamız var ki çok tesirli ve inanılmaz rahatlatıcı bir terkip…

Abdestli ve mümkünse seher vakti yapılmalıdır. Cenab-ı Hakk Kur’an-ı Kerim’de iyileri överken: “Gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seherlerde de onlar istiğfar ederler (mağfiret dilerler)di.” buyurmuştur
“Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan dua kabul olur.” (Tirmizi)
Seher vaktinde duanın kabul edilme ihtimali yüksektir ve hatta duanın kabul edilme vaktidir. (Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir)
Hz Lokman (as) oğluna şöyle bir öğütte bulunuyor:
“Ey oğul! Seher vaktinde uyanıp öten horoz senden daha erken ve akıllıca davranıp kalkmasın, sen ondan önce davran, sakın o öterken sen mışıl mışıl uyumayasın.” (İmam Nesefi, Nesefi Tefsiri)

Şimdi Hacet Duamızı nasıl uygulayacağız, onu yazalım.

ilk önce niyet duamızı edelim.
Allah’ım ben senin Vedud ve Cami esmalarına sığınarak ( hacetiniz dileğiniz neyse onu söyleyin) ihtiyaçlarımın giderilmesini talep ediyorum ve bu niyetle senin yüce dergahına geldim.

Kıbleye yönelip ellerimizi açalım aşağıdaki esmaları adedince okuyalım.
21 Kere YA VEDUD
21 Kere YA CAMİ

Sonra aşağıdaki duayı içtenlikle söyleyelim:
Allah’ım kainata sevgi ve aşk mührünü basan VEDUD ismi şerifinin yücaliğine sığınıyorum ve her varlığı koruyup kollayan izzet ve merhametinin genişliğine başvuruyorum. ALLAH’im bütün güzellikleri bir araya toplayan CAMİ ismi şerifinin gücüne inanıyorum. Zıtları ve zıtlıkları bile birleştiren sonsuz kudretinin derinliğine iltica ediyorum. Ne olur benim dualarımı başıboş bırakma ve benim elimi boş çevirme. Amin

Şimdi de 21 kere FATİHA SURESİ ve 21 kere İHLAS SURESİ‘ni hacetimizi niyetimizi düşünerek okuyalım.

Hemen arkasından aşağıdaki duayı içtenlikle söyleyelim.
ALLAH’ım bizi Fatiha ve İhlas Sureleri ile eğitip tam ve gerçek bir mümin olmamızı isteyen yüce zatının hatırı için dualaımızı kabul buyur. Allah’ım senden başkasına ibadet etmenin ve senden başkasından yardım talep etmenin bir mümine yakışmayacağını bize bildiren sen olduğun gibi her varlığın ve her şeyin sana ihtiyacı olduğunu da bize anlatan yine sensin. Ne olur senin yardımına olan ihitiyacımı gidererek çözüme ulaştır, duamı kabul buyur. Amin

Son olarak da aşağıdaki arapça duaları ve altındaki türkçe duaları 1’er kez okumamız gerekiyor.
Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

Allah’im bütün kainat senin varlığının ve birliğinin delilleri ve emareleri ile dolu iken sana ortak koşmak ve senin varlık delillerini yok saymak bir mümüne yaraşmaz. Bir mümün mülkün senin elinde olduğuna iman edeceği gibi, ezelden ebede kadar yapılan ve yapılacak olan her türlü hamdü senanın da sana ait olduğunu bilir. Sen herşeye güç yetiren sonsuz kudret sahibisin, ne olur dualarımızı geri çevirme. Amin

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm

ALLAH’ım sana tevekkül eden bir insan, başka hiç bir şeye dayanmak zorunda kalmaz. Çünkü sen kullarına kafisin. Senin Kuran’da: ”ALLAH kuluna kafi değil mi?” buyurduğunu biliyor ve bu buyruğu en derin anlamıyla yaşamaya çalışıyoruz. Zaten bu yüzden senin kapından başka hiçbir kapıya gitme ihtiyacı hissetmiyoruz. Senden başka yüce arşın sahibi olan var mı? Arşı alanın hatırına dualarımı kabul buyur. Amin

Dikkat: Hacet duamız dan önce abdest alıp 2 rekat hacet namazı kılmanın ve duamızı seher vaktinde etmemizin çok büyük etkisi olacaktır.

Selam ve Dua ile…