Ev Almak Yada Kiralık Ev Bulmak isteyenler için Etkili Dua Terkibi

Ev Almak Yada Kiralık Ev Bulmak isteyenler için Etkili Dua Terkibi    

Ev Alma Duası Lahuti

Bu dua, gece yarısından sonra okunmakta ve abdestli olarak okunmaktadır. Ayrıca bu duayı etmeden önce namaz da kılınabilir. Söz ettiğimiz dua türü, 3 ayrı aşamadan oluştuğu için karıştırmamak gerekmektedir. Öncelikli olarak Kur’an-ı Kerim içinde geçen ayeti okumakta fayda vardır. Daha sonra da söz ettiğimiz tesbih ve salavat ile aşamaları takip edebilirsiniz.

 

Ayeti kerim, tesbih duası, Salavatla bütünleşen bir okuma terkibidir, hepsi ayrı ayrı 333 defa okuncak.

Ayet Kerime

  Al-i İmran Suresinin 26. Ayeti
Bismillahirrahmanirrahim.
Kullilahumme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü biyedikel hayr inneke ala küllü şey’in kadiyr . 333 defa okunacak. 

Anlamı: De ki ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Gerçekten sen, herşeye gücü yetensin.

Tesbih duası

La ilahe ilallahu vahtehu la şerike leh lehul mülkü ve lahül hamdu ve hu ve ala şey’ün kadiyr.Subhanallahi vel hamdu lillahi vela ilahe ilallahü vallahü ekber,vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim. 333 defa okunacak

Salavatı Şerif

Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyida ve mevlana muhammedinin nuriz zatiyyi ve sirrris sariyyi sirruha fi cemiy’il asarı vel esmai ves sifati ve sellim tesliyma . 333 defa okunacak