Fakirlikten Kurtulmak için Rahman Suresi ve Faziletleri

Fakirlikten Kurtulmak için Rahman Suresi ve Faziletleri 

Fakirlikten Kurtulmak için Rahman Suresi ve Faziletleri
Fakirlikten Kurtulmak için Rahman Suresi ve Faziletleri

Kim Rahman Suresi’ni okur ve hacetini Allah’tan isterse, Allah c.c. onun istediği haceti verir. İnsanların yanında o kişinin mertebesi üstün olur. Dünyada ve ahirette Allah o kişiden razı olur. Bu sureyi okuyan kişi hapiste ise en kısa zamanda kurtulur, fakir ise zengin olur, hasta ise şifa bulur, borçlu ise borcundan kurtulur, günahkar ise Allah c.c. günahlarını affeder. Her ne hacet dilerse Allah en kısa zamanda hacetini yerine getirir.

RAHMAN SURESİ  OKUNUŞU

1.Er rahman.

2.Allemel kur’ane.

3.Halekal insane.

4.Allemehul beyan.

5.Eş şemsu vel kameru bi husban.

6.Ven necmu veş şeceru yescudan.

7.Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.

8.Ella tatğav fil mizan.

9.Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.

10.Vel erda vedaaha lil enam.

11.Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.

12.Vel habbu zul asfi ver rayhan.

13.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

14.Halekal’insane min salsalin kelfahhari.

15.Ve hale kalcanne min maricin min narin.

16.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

17.Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.

18.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

19.Mereclbahreyni yeltekıyani.

20.Beynehuma berzahun la yebğıyani.

21.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

22.Yahrucu minhumellu’lu velmercanu.

23.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

24.Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami.

25.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

26.Kullu men ‘aleyha famin

27.Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.

28.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

29.Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin.

30.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

31.Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.

32.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

33.Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.

34.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

35.Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.

36.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

37.Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.

38.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

39.Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun.

40.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani

41.Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami.

42.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

43.Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.

44.Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.

45.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

46.Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.

47.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

48.Zevata efnanin.

49.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

50.Fiyhima ‘aynani tecriyani.

51.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

52.Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.

53.Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.

54.Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.

55.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

56.Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.

57.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

58.Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.

59.Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.

60.Hel cezaul ıhsani illel ihsan.

61.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

62.Ve min dunihima cennetan.

63.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

64.Mudhammetan

65.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

66.Fihima aynani neddahatan.

67.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

68.Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman

69.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

70.Fihinne hayratun hısan

71.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

72.Hurum maksuratun fil hıyam

73.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

74.Lem yatmishunne insun kablehum ve la can

75.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

76.Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan

77.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

78.Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram. 

RAHMAN SURESİ TÜRKÇE MEALİ :

1 – Rahmân (çok merhametli olan Allah)

2 – Kurân’ı öğretti.

3 – İnsanı yarattı.

4 – Ona beyanı öğretti.

5 – Güneş de ay da bir hesab iledir.

6 – Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler.

7 – Göğü yükseltti ve mizanı koydu.

8 – Sakın tartıda taşkınlık etmeyin.

9 -Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.

10 – (Allah) yeri mahlukat için (aşağıya) koydu.

11 – Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

12 – Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.

13 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

14 – Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.

15 – Cinleri de hâlis ateşten yarattı.

16 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

17 – (O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

18 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

19 – (Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar.

20 – Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.

21 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

22 – İkisinden de inci ve mercan çıkar.

23 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

24 – Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur.

25 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

26 – Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.

27 – Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.

28 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

29 – Göklerde ve yerde bulunanlar, O’ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir.

30 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

31 – Ey insan ve cin! sizin de hesabınızı ele alacağız.

32 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

33 – Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Allah’ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.

34 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

35 – Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız.

36 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz

37 – Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman…

38- Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

39 – İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz.

40 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

41 – Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur.

42 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

43 – İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir.

44 – Onunla kaynar su arasında dolaşırlar.

45 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

46 – Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.

47 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

48 – İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır.

49 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

50 – İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.

51 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

52 – İkisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır.

53 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

54 – Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.

55 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

56 – Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

57 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

58 – Sanki onlar yâkut ve mercandırlar.

59 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

60 – İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?

61 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

62 – Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.

63 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

64 – (Bu cennetler) yemyeşildirler.

65 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

66 – İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.

67 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

68 – İkisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır.

69 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

70 – İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.

71 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

72 – Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır.

73 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

74 – Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

75 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

76 – Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.

77 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

78 – Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

RAHMAN SURESİ’NİN FAZİLETLERİ

**  Kim Rahman Suresi’ni okur ve hacetini Allah’tan isterse, Allah c.c. onun istediği haceti verir. İnsanların yanında o kişinin mertebesi üstün olur. Dünyada ve ahirette Allah o kişiden razı olur. Bu sureyi okuyan kişi hapiste ise en kısa zamanda kurtulur, fakir ise zengin olur, hasta ise şifa bulur, borçlu ise borcundan kurtulur, günahkar ise Allah c.c. günahlarını affeder. Her ne hacet dilerse Allah en kısa zamanda hacetini yerine getirir.

** Rahman Suresi’ni okuyan kimseye bütün hayır kapıları açılır.

** Rahman Suresi’ni 70 kere okuyan kimse, gönül ferahlığına kavuşur ve huzurlu olur. Kendisine hayır kapılarının açılmasını isteyen kimse, Rahman suresini okuyarak sebep vesile edinmelidir.

** Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Hadid, Vakı’a ve Rahman surelerini okumaya devam eden kişi, göklerin ve yerin melekutunda, ‘Firdevs Cennetinin sakini’ diye isimlendirilir.”

** Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki “Her şeyin bir gözdesi vardır. Kur’an’ın gözdesi de Rahman Suresidir.”

**Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki “Her kim Rahman Suresi’ni okursa, Allah’u Teala’nın kendisine vermiş olduğu nimetlerin şükrünü yerien getirmiş olur.”

** İbni Abbas (r.a.) hazretleri şöyle buyurmuştur: Ben bir Sure okurdum, fakir iken zengin oldum. Korkuyordum korkularımdan emin oldum. Birçok mülke sahip oldum. Bu sure Rahman Suresi’’dir.

** Rahman Suresi’ni  yazıp içinde zemzem suyu bulunan bir kabın içine koyup bir miktar beklettikten sonra içerse, bi-iznillah dalak rahatsızlığına şifa olur.