Fatiha Suresi Arapçası ve Anlamı

Fatiha Suresi Arapçası ve Anlamı 

Fatiha Suresi Arapçası ve Anlamı
Fatiha Suresi Arapçası ve Anlamı 

Fatiha süresi Mekke döneminde inmiştir. Besmele de Fatiha suresine ilave edildiği için toplam 7 ayettir. Genel görüş bu yöndedir. Fatiha süresi Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır.

Fatiha Suresi oku

1. Bismillahirrahmânirrahîm.
2. Elhamdulillâhi rabbilalemin
3. Errahmânirrahim
4. Mâliki yevmiddin
5. İyyâke na’budü ve iyyâke nesteîn
6. İhdinassiratel mustakim
7. Sırâtellezine enamte aleyhim gayrilmağdubi aleyhim veleddâllîn 

 

Fatiha Suresi’nin anlamı (Diyanet Meali)

1. Bismillâhirrahmânirrahîm.
2. Hamd Âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3. Rahman’dır, Rahim’dir O.
4. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâlikidir.
5. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.
7. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

 

Fatiha suresi Kitab’ın özü, tekrarlanan yedi âyet gibi başka adları da vardır. Fatiha suresi bazı kişiler tarafından başında bulunan ayetten dolayı Elham suresi olarakta anılır.

Fatiha suresinde övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’a mahsus olduğu, onun hâkimiyeti ve kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği ifade edilir.

Fatiha suresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua ve bir yakarıştır.

Fatiha Sûresi hem Kur’an’ın başlangıcı olması hem de bütün namazların her rekatında okunması bakımından diğer ayetlerden bir üstünlüğü vardır. Bu sureyi en iyi şekilde en doğru telafuzla ezberlemeye ve öğrenmeye çalışınız.

Yüklediğimiz videodan takip ederek eksiklerinizi düzeltiniz. Her işin başı besmele olduğu gibi her rekat namazın başı da Fatiha’dır.

 

Fâtiha Suresi anlamı (Diyanet Vakfı Meali)

1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
3. O, rahmândır ve rahîmdir.
4. Ceza gününün mâlikidir.
5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6. Bize doğru yolu göster.
7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

 

Fâtiha anlamı (Elmalılı Hamdi Yazır Meali)

1 – Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
2 – Hamd o âlemlerin Rabbi,
3 – O Rahmân ve Rahim,
4 – O, din gününün maliki Allah’ın.
5 – Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
6 – Hidayet eyle bizi doğru yola,
7 – O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.