Felçli Cüzzamlı ve Manevi Körlüğü Olanlara Okunacak Dua

Sübhânellâhi ve bi hamdih*

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:

Manevi körlüğe karşı okunacak dua

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu: “Sabah namazını kılınca (bu teşbihi) üç defa okursan felç, cüzzam ve manevi körlükten uzak olduğun halde afiyet içinde yaşarsın.”

İmsehi’l-bâse, rabbennâsi; bi yedike’ş-şifâu. Lâ kâşife lehû illâ ente.

Bu hastaya şifa ver, ey insanların Rabbi! Şifa Senin (kudret) elindedir;
Senden başka onu giderecek yoktur.

Hazreti Aişe’den (Radıyallahu Anha) rivayet edildiğine göre,
Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem:

– “İnsan, kendisinin bir şeyinden şikâyet edince (hastalığını söyleyince)
yahut yara yahut bere olunca, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem
şu parmağı ile şöyle söylerdi.

Ravi (hadisi anlatan) Uyeyne oğlu Süfyan, işaret parmağını yere koydu
sonra onu kaldırıp şöyle dedi:
Bismillâh! turbetu arzına birîkati ba ‘zınâ yuşfâ bihî sakîmunâ biizni rabbinâ.”

Allah’ın adıyla; arzımızın toprağı ve birimizin (insanoğlunun) mayası karışımıyla
şifâ bulur hastamız, Rabbimizin izniyle…