Gece Namazı (Teheccüd Namazı) Gece Namazının Önemi

1- Gece namazının fazileti

Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir.

Teheccüd namazı, 2 rekattan 8 rekate kadardır. 2 şer rekat olarak kılınır.

Kur’an’da:

“Rasülüm senin geceyi  ibadetle geçirdiğini, seninle beraber bir gurubunda böyle yaptığını biliyoruz…” (Müzzemmil Sûresi: 20)

– “Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için) vücutları yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.” (Secde Sûresi: 16)

– “Rahmanın has kulları, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendilerini bilmez kimseler onlara laf attığında, onları incitmeden “selâm” derler, geçerler. Onlar gecelerini Rablerine secde ederek, kıyam durarak geçirirler.” (Furkan Sûresi: 63-64)

– “(O has kullar) geceleri pek az uyurlardı. Seher vaktinde de istiğfar ederlerdi.” (Zariyat Sûresi: 17-18)

– “Al-i İmran Sûresi’nin 16-17. ayetlerine göre de ateş azabından ancak seher vaktinde Allah’tan bağışlanma dileyenlerin kurtulacağı bildirilmiştir.

Hz peygamber de şöyle buyurur:

– “Bir koyun sağacak kadar bir sürede olsa, geceleyin kalk ve namaz kıl.” (bu süre, 4 rekat namaz kılacak kadardır denmiştir.)

– “Farzlardan sonra en faziletli namaz gece kalkarak kılınan namazdır.” (Müslim Sıyâm: 202)

– “Ümmetime zor gelmese, iki rekat gece namazını üzerlerine farz kılardım.”

– “Gece namazı, Allah’a yaklaştırır, günahlara keffaret olur, insanı günah işletmekten alıkor.” (Tirmizi)

– “Allah’ın rahmetinin kendisiyle olmasını isteyen, gece kalkıp iki rekat namaz kılsın.” (İhya: 1/1023)

– “Allah Teâlâ’nın memnun ve hoşnud olduğu kullarından biri de, soğuk bir gecede yumuşak ve sıcak bir yatakta yorganına sarılmış yatmakta iken, bu rahatlığı terkedip kalkarak teheccüd kılan kimsedir. Allah Teâlâ bu kulunda çok razı olur ve meleklerine:

– “Bu kulunu gece vaktinde böyle namaz kılmaya zorlayan nedir?” diye sorar.

Melekler:

– “Senin lütuf ve keremine nâil olma arzusu ile azabından korkmasıdır.” derler.

Cenab-ı Hakk:

– “O halde benden ne istiyorsa, onu verdim. Neden korkuyorsa, ondan da emniyette kıldım.” (Fezail-i A’mal, 229) buyurur.

– “Gecenin sonunda (fecr-i sadık doğmazdan evvel yani imsâktan önce) ademoğlunun kıldığı iki rekat namaz (teheccüd namazı) ona, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Şayet ümmetim üzerine meşakkat vereceğimden korkmasaydım, bu iki rek’at namazı farz kılardım.” (M. Ehadis, 641)

– “Evet, teheccüd namazındaki sevap hudutsuzdur. Kılmaya devam edenlerin duaları makbul, dereceleri âlî olur. Allah’a yaklaşmaya vesiledir, günahlardan koruyucudur. Kötülüklere keffaret, vücuttaki illetleri de gidericidir. (İmam Ahmed rh.’in Müsned’inden naklen, Muhtar, 778)

Teheccüd namazı, Sevgili Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’in hiç terk etmediği bir namazdır. Bu namaz, iki rekat olarak da daha fazla da kılınabilir. Ancak ortası, ikişer rekatta bir selam vererek altı rekat kılınmasıdır.

Gençliğimde kılıp da yatıyordum. Rabbim kalkmak nasip etti. İki rekat kılıyordum, dört kılmaya başladım, sonra 6 rekat kılmaya başladım. Yaşı ve işi nedeniyle gece kalkamama durumunda olan, en az iki rekat kılsın da yatsın. Kalkmamaktan iyidir. İlerde de Allah umulur ki, kalkmak nasip eder.

Hz. Ömer (ra)’in oğlu Abdullah rüyasında cennette dolaşıyor. Bunu kardeşi Hafsa (ra)’ya anlatıyor. Hafsa da Hz. Peygambere anlatıyor. Hz. Peygamber şöyle diyor:

– “Ah kardeşin Abdullah bir de gece namazına kalksa!” Abdullah: “Ondan sonra gece namazını hiç terk etmedim” diyor. (Hadis Ans. 12/357)

Peygamberimiz bir hadislerinde:

“Farzlardan sonra en faziletli namaz gece kalkarak kılınan namazdır.” buyurmuştur. (Müslim Sıyam: 202)

Hz. Aişe (ra): “Allah Rasulü geceleyin ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. O’na Ya Rasulallah! Senin günahların affolduğu halde niçin böyle yapıyorsun? dedim. Bana: “Rabbime şükreden bir kul da mı olmayayım” buyurdu.” der. (Riyaz üs-Salihin 1/135)

Bir hadislerinde de Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: Bir kimse gece namazı kılmaya niyet eder de uyuya kalırsa o kimseye o namazın sevabı yazılır. O kimse için uykusu sadakadır.” (Hadis Ans. 17/345)

Bir kimse kendisi kalkar eşini çocuklarını da kaldırırsa sevabı büyüktür. Bunu Peygamberimiz şöyle teşvik ediyor: “Bir müslüman geceleyin uyanır, eşini de uyandırdıktan sonra birlikte 2 rekat gece namazı kılarlarsa “zikreden” sıfatı ile anılır ve “Allah’ı çok ananlardan yazılırlar” (Müslim zikir: 4) (Tirmizi Deavet: 4)

Gece namazı kılanın nasıl faydalanacağını da şöyle anlatır:

– “Sizden biri uyuduğu zaman şeytan onun ensesine üç düğüm atar ve “uyu” der. O uyanıp Allah’ın adını anınca düğümlerden biri çözülür. Abdest aldığında ikincisi çözülür. Namaz kıldığında da üçüncüsü çözülür, sabah neşeli kalkar, değilse morali bozuk kalkar.” (Buhari: Teheccüd 12 + Ramuz el Ehadis: 289-4)

Fazla uyumak gaflete neden olur. Atalarımız: “Az ye, az uyu, az konuş” demişlerdir. Azların faydası çoktur. Bugün çok uyumanın insana zararlı olduğunu tıp otoriteleri açıklamıştır.

Cenab-ı Allah gece yapılan ibadetin sevabını bol bol verir. Gece yapılan duaları da red etmez.

Ayrıca ibadet edilen evlerde melekler eğleşir. O evde artık şeytanın işi kalmaz: “Benim belimi kırdın” der, çeker gider.

Kalkıp namaz kılmak insanın bağışlanmasını sağlar. Allah Rasulü şöyle der:

– “Hergün münadi: “Gelin kendi aleyhinize yaktığınız ateşi, gece kalkın namazla söndürün” der. (B. Hadis Külliyatı: 1/933)

Teheccüd namazı, çok çok önemli ve çok sevaplı bir namazdır. Hz. Peygamber bu namazı kılmış ve kılınmasını tavsiye etmiştir.

Şakik-i Belhi şöyle der:

– “Rızkın bereketini kuşluk namazında bulduk, Münker Nekire cevabı Kur’an okumakta bulduk, kabrin ışığını teheccüd namazında bulduk.”

Bir hadislerinde de Allah Rasulü:

– “Mü’minin değeri teheccüd namazındadır” buyurmuştur. Gece teheccüd namazına eşini kaldırana Allah rahmet etsin.” diye dua etmiştir. (Ramuz el-Ehadis: 290/1)

2- Gece İbadetine Mani Olan Şeyler Nelerdir?

– Yediğine içtiğine dikkat etmemek,

– Çok uyumak,

– Çok yemek yemek

– Gaflete dalmak, günahlardan tevbe edip kurtulamamak,

– Oyun eğlenceye düşkün olmak,

– İbadetleri başka maksatlarla yapmak

– Organları günahlardan alıkoyma-mak,

– Geç vakitlere kadar televizyon sey-retmek,

– Dünyaya, dünya malına düşkün olmak,

– Kur’an okuma, zikretme alışkan-lığının olmaması,

Her gün az da olsa Kur’an’dan bir şeyler okunmalıdır. Ümmü Hani der ki: “Ben evimden Peygamberin geceleyin okuduğu Kur’an’ı işitirdim.” (Hadis Ans.: 17/78)

– “Diğer ibadetleri tam yapamamak gibi sebeplerle insan, değil gece ibadeti normal ibadetleri bile yapamaz.

3- Gece Cenab-ı Allah’ı Anmak:

Cenab-ı Allah’ı zikredenler övülmüş-ür. Allah Rasulü de Allah’ı zikredene müjdeler vermiştir. Ayrıca teşvik de etmiştir. Bir hadislerinde şöyle buyurur:

– “Allah sizden birini geceleyin uyandırırsa, Allah’ı tesbih etsin. Mağfiret dilesin. Allah onu bağışlar. Şayet o kalkar abdest alır, namaz kılar ve Allah’ı zik-ederse, dua ederse, kabul olunur.” (Ramuz el-Ehadis: 48/5)

Bir gün peygamberimize:

– Allah yanında derecesi en yüksek amel hangisidir? derler. Allah Rasulü:

– Allah’ı çok zikredenlerin ameli” der. (Tirmizi Deavet: 6)

Konu ile ilgili Kur’an ayetleri de vardır:

– “Gecenin bir kısmında O’na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O’nu tesbih et”(İnsan Sûresi: 26)

– “Gece secdelerin ardından da Allah’ı tesbih et.” (Kaf Sûresi: 40)

– “Gecenin bir kısmında da yıldızların batışından sonra O’nu tesbih et.” (Tûr Sûresi: 49)

– “O bahtiyar kullar geceleri pek az uyurlar, seher vaktinde istiğfar ederler.” (Zariyat Sûresi: 17-18)

– “Gece insan için çok önemlidir. Peygamberimiz: “Gecenin öyle bir anı vardır ki, onu yakalayıp da Allah’tan hayırlı bir şey dileyen müslümana Allah dilediğini verir.” buyurur. (Tirmizi: Vitr: 16)

– “Allah’ı zikrederek yatan bir müslüman gece kalkar da Allah’tan birşey isterse, Allah onu ona verir.” (Ramuz el-Ehadis: 387/11)

Gece gündüz zikredenin

Yardımcısı Rahman olur

Her yerde Allah diyenin

Hakk derdine dermen olur.

4- Gece Kalkınca Neler Yapabiliriz?

– Güzel bir abdest alıp, 2-4 veya 6 rekat teheccüd namazı kılarız

– Teheccüd duasını okuruz.

– İsm-i Azam duasını okuruz.

– Esmaü’l-Hüsna’yı okuruz.

– Yasin, Tebareke ve Fetih gibi sûreleri okuruz.

– Bir müddet tesbih çekeriz, sabah namazı vaktine kadar ibadet ederiz.

Sonuç: İnsan, kurtuluşunu hayatta iken kendisi sağlamalıdır. Öldükten sonra benim için geride bıraktıklarım benim için birşeyler yapar da kurtuluşumu sağlarlar diye düşünmek, karanlıkta kalan bir insanın yol bulabilmek için başkalarının aydınlatacağı ışıkla yol bulmayı bekleyen kimsenin bekleyişi gibi olur.

Bir çok şeyin telafisi mümkündür. İnsan hayatta iken elindeki fırsatları iyi değerlendirmelidir.

Dünyada nasıl yaşamamız gerektiği ve ahirette de nasıl kurtulup huzura erebileceğimiz bize bildirilmiştir.

Müslümanın da gece hayatı olacaktır. Geceleri hep uyuyup, ömrünün yarısını ziyan etmeyecektir. Teheccüde kalkacak Allah’la olacak, Kur’an okuyacak, Allah’la konuşacaktır. Affı için, isteğinin olması için dua edecektir.

Bir gece teheccüde kalkmıştım. Henüz uyumamıştım. Peygamber (SAV) beni bir çocuk gibi yatağın ortasından kaldırıp biraz kenara koydu ve uzandığını hissettim. O an bambaşka bir andı.

Bir gece de teheccütden önce çok açık bir rüya gördüm. Beni bir lüks eve götürdüler, evin ortasında besili bir eşek yatıyordu. Bana: “Bu kim biliyor musun?” dediler.

– “Hayır” dedim.

– “Bu evin reisidir, namaza kalkmıyor” dediler.

Uyanınca, acaba namaza kalkmayana Allah eşek muamelesi mi yapacak diye düşündüm.

Allah Kur’an’da:

– “Öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden sapıklıklarının cezalarını çekeceklerdir.” buyuruluyor. (Meryem Sûresi: 59)

Cennetlikler cehennemliklere sorarlar:

– Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar cevap verir:

– Biz namaz kılanlardan değildik” (Müddessir: 40/43)

Allah Rasulü şöyle haber verir:

“Her zaman bir çağırıcı şöyle bağırır: “Gelin kendi aleyhinize yaktığınız ateşi kalkın namazla söndürün.” (Büyük Hadis Külliyatı: 1/933)

Namaz dinin direğidir. Cenab-ı Allah ilk namazdan soracaktır. Bir kimsenin namazı varsa, diğer işlerine bakılacak. Eğer namazı yoksa, diğer hiç bir hesabına bakılmaz.” diyor. Peygamberimiz.

Mustafa Öselmiş alıntıdır…