Gemiye (Deniz Taşıtlarına) Binerken Okunacak Ayeti Celile

Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz gemiye bindikleri vakit şöyle dua ederlerdi:

***Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne Rabbî le-Ğafûru’r-Rahîm.

Anlamı:Onun yürümesi ve durması Allah’ın ismiyledir.Rabbim şüphesiz ki affedici ve merhamet sahibidir.

***Ve mâ kaderullâhe hakka kadrihî.

Anlamı: Onlar Allah’ın kadrini hakkıyla bilemediler.

Bu ayetleri okumak müminler için boğulmaya karşı bir teminattır.

Gemiye binerken şu âyet-i celîleler okunursa bi-iznillah batmaktan emîn olunur:

 

 

Yüzüp gitmesine de, durmasına da bismillah. Muhakkak ki Rabbim Gafûr ve Rahimdir.”(1) “Allah’ı lâyık olduğu şekilde takdîr edemediler. Halbuki kıyamet günü yeryüzü tamamen O’nun kabza-i kudretindedir. Gökler de yine O’nun yed-i kudretinde dürülmüşlerdir. O, onların şirk koştukları şeylerden tamamen münezzeh ve Çok yücedir.“(2)

(1) Hûd Sûresi, 41.
(2) Zümer Sûresi, 67.