Şimşek ve Gök Gürültüsü işitildiğinde Okunacak Dua

Abdullah İbni Zübeyr’den (Radıyallahu Anhüma) sahih bir isnad ile rivayet edildiğine göre kendisi gök gürültüsünü işittiği zaman sözü ke­sip şöyle derdi: “Gök gürültüsünün Allah’a hamd ile, meleklerin de O’ndan korkarak teşbih etmekte oldukları Allah (c.c), bütün noksanlıklardan münezzehtir. “

“Gök gürültüsünü işittiğiniz zaman Allah’ı zikrediniz, çünkü o zikredene bir zarar vermez. Gök gürültüsünü işitdiğiniz zaman Allah’ı tesbîh ediniz, tekbîr getirmeyiniz.”

“Şimşek ve gök gürültüleri işittiği zaman Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

OKUNUŞU: Allâhümme lâ-taktülnâ bi-gadabike velâ-tühlikünâ bi-azâbike ve‘âfinâ kable zelik.

Ey Rabbim! Bizi gadabınla öldürme, azabınla helak etme, bundan evvel bize afiyet ver,” derlerdi.