Gerçeği Görmek Öğrenmek için Okunacak dua – esma

Gerçeği Görmek Öğrenmek için Okunacak dua – esma

Ya Basir ismini her sabah 302 defa zikreden gizli husus ve hadiseleri öğrenir.

YA BASİR ESMASI

Görücü, Her şeyi çok iyi gören. Herşeyi her yönüyle eksiksiz gören, yaratıklarına da görme duyusunu veren anlamını taşır. Allah her şeyi, herkesin yaptığını görür. Onun görmesine hiç bir şey engel olamaz. Allah’ın her şeyi gördüğünü bilen kimse, gizli ve açık her halini düzeltmeye çalışır. Her durumda Allah’a karşı gelmekten korkar ve O’ndan utanır, sakınır. İnsanların görmesinden utanıp, Allah’ın görmesinden utanmayan kimse, Allah’ı Hafife almış olur.


Cenab-ı Hak buyuruyor: Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. Doğrusu Allah, işitendir, görendir (Nisa 4:58) Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-Aksa’ya götüren O (Allah) yücedir. Gerçekten O, işitendir, görendir  (İsra 17:1) O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Size kendi nefislerinizden eşler, davarlardan da çiftler var etti. Sizleri bu tarzda türetip-yayıyor. O’nun benzeri gibi olan hiç bir şey yoktur. O, işitendir, görendir  (Şura 42:11) Eğer Allah, kulları için rızkı (sınırsızca) geniş tutup- yaysaydı, gerçekten yeryüzünde azarlardı. Ancak O, dilediği miktar ile indirir. Çünkü O, kullarından haberi olandır, görendir  (Şura 42:27)

Günde  112 defa acziyetin kalkması için okunur. Ya Basir ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz. Basiret gözü açılır. Tüm kötülüklerden korunur. İstek ve arzuları gerçekleşir. Ya Allahü Ya Basir isimlerini zikredenin içi temizlenir. Allah’ın rahmetini kazanır. Gözleri nurlanır.