Korkulardan Emin Olmak için Dua ve Zikirler

Korkulardan Emin Olmak için Dua ve Zikirler

Korkulu zamanlarda, “Kelime-i temcîd”, yâni “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm” çok okumalıdır.

Muhammed Mâsum hazretleri buyurdu ki: “Dertlerden kurtulmak ve murâda kavuşmak için beşyüz kere “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” ile evvelinde ve âhirinde yüzer defa salevât-ı şerife okuyup duâ etmelidir”.

Korkulu Zamanlarda Mu’avvizeteyn, yâni iki Kul-e’ûzü’yü (Nas ve Felak Sureleri) çok okumak da faydalıdır.
Ayrıca, Li îlâfi sûresi, hergün ve her gece hiç olmazsa onbirer def’a okumalıdır.

“Sübhânellahi vel-hamdülillahi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm”, duâsını da gece gündüz çok okumalıdır.

Peygamberimiz, “Allahümme innî es’elüke bihakkıssâ’ilîne aleyke”, ya’nî (Yâ Rabbî! Senden isteyip de, verdiğin kimselerin hâtırı için, senden istiyorum!) derdi ve böyle duâ ediniz buyururdu. Sebeplere yapışıp, emredilen şeyler okunduktan sonra böyle duâ etmelidir.
İmam-ı Rabbanî hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken gece, bir handa kaldılar. “Bu gece bir belâ zuhur edecektir. “Bismillahillezi la-yedurru maasmihi şeyün fil-erd-ı vela fissemai ve hüvess-semiulalim’  duâsını besmele ile okuyun! buyurdu.

Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duâyı okuyanlara birşey olmadı. Dert, belâ, fitne ve hastalıklardan korunmak için, sabah-akşam, İmam-ı Rabbanî hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, üç defa okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

Bir yere gelen kimse “Euzu bikelimatillahi-ttammati min şerri ma haleka”  okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiç bir şey zarar veremez.

Korkulu şeyden kurtulmak veya bir dileğe kavuşmak için, Taha suresinin 37. ayetinden (Velekaddan), 39. ayetin sonuna (ala ayniye) kadar kağıda yazıp, su geçirmez bir kılıfla mesela PVC ile kaplatıp yanında taşımalıdır. Faydası çok görülmüştür.

Korku için Okunacak Dua’nın Okunuşu : “Allâhümme innâ nec’alüke fî nühurihim ve ne’ûzü bike min şürûrihim”
Korku için Okunacak Dua’nın Anlamı : Allâh’ım! Onların yüreklerine korku sal, Bizi onların şerrinden koru.

Allah (c.c.) bizleri korkularımızdan emin kılsın İnşallah. Bizlere zarar verecek tüm her şeyden muhafaza buyursun. Allah (c.c.) dualarınızı yüce dergahında kabul ve makbul eylesin. Amin.