Gökyüzünde Bulut Görünce Okunacak Dua

SEMADA BULUT GÖRÜLÜNCE OKUNACAK DUA

Allâhümme innî eûzü bike min şerrihâ*

Bulut görünce okunacak dua Manası: “Onun şer ve âfâtından sana sığınırım Allah’ım!”

Bulut görünce okunacak dua

Resulullah (sav) ufuk-ı semada bir bulut belirtisi gördü mü işi terk eder, namazda idiyse kısa keser ve şu duayı okurdu: “Allah`ım, bunun şerrinden sana sığınırım.” Yağmur başlarsa: “Allah`ım, bol yağmur, faydalı yağmur (ver)” derdi.