Rüzgar (Yel) Eserken Hangi Dua Okunmalıdır?

RÜZGAR ESERKEN OKUNACAK DUA

Allâhümme innî es’elüke hayrahâ ve hayra mâ fîhâ ve hayra mâ ürsilet bihî ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ fîhâ ve şerri mâ ürsilet*

Rüzgar eserken okunacak dua Manası: “Allah’ım! Bu rüzgarın ve içindekilerin ve onun getirdiklerinin hayrını, Zât-ı Ecelli A’lâ’ndan ister, o- nun ve içindekilerin ve getireceği şiddet, kıtlık ve helaktan Sana sığınırım.”

Rüzgar eserken okunacak dua

“Peygamberimiz (s.a.v.), rüzgar esince (bu duayı) okurlardı. ”