Göz Ağrısı için Dua

Göz Ağrısı için Dua

Her gün sabah namazının farzı ile sünneti arasında sağ eliyle alnını tutarak (15) on beş defa:

“Rabbenâ etmim lenâ nûranâ va’firlenâ inneke alâ külli şey’in gadîr.”  (Tahrîm s., Âyet: 8) “Yâ nûru yâ basîru, yâ nûru yâ basîru

diye söyleyen kimsenin biiznillâhi te’âlâ gözleri ağrımaz. Ve gözlerinde hastalık varsa, Allâhü Te‘âlâ’nın izniyle şifâ bulur.

Ma‘nâsı

“Rabbimiz nûrumuzu tamamla, bizi bağışla. Şübhesiz Sen, her şeye güç yetirensin.” (Tahrîm s., Âyet: 8)