Şifa Ayetleri

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Bi’smi’llâhi arkîke, Allâhu yeşfîke, ezhi-bi’l-be’se, rabbe’n-nâsi, ve’şfi, ente’ş-şâfî, lâ-şifâe illâ şifâuke, şifâen lâ-yuğâdiru sekamen. Âmîn.

Bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîne. Min külli şey’in yü’zîke ve min külli ‘aynin ve hâsidin, Allâhu yeşfîke.

Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Allâh’ın adıyla sana şifâ olsun. Allâh sana şifâ versin. İnsanların Rabbi sıkıntını gidersin. Allâh’ım! Şifâ veren Sensin bana şifâ ver. Senin şifânın dışında çâre yoktur. Senin şifân her hastalığı giderir. Ey merhametlilerin en merhametlisi duâmı kabul et. Sana zarar veren her şeye karşı sana haset eden her göze karşı Allâh sana şifâ versin.

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Bi-hakki enzelnâhu ve bi-hakki nezele, ezhibi’l-be’se rabbe’n-nâsi ‘annî, işfi ente’ş-şâfî lâ-şifâe illâ şifâuke işfi şifâen.

Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Ey insanların Rabbi Allâh’ım! İndirdiğin kitabın hakkı için benden hastalığı gider.

Bana şifâ ver. Çâre Sensin. Senin şifân dışında çâre yok. Şifâ ver Allâh’ım.