Göz değmesi ve Nazar için Etkili Bir Dua

Göz değmesi ve Nazar için Etkili Bir Dua

NAZAR DUASI

Mâ şâellâhü lâ kuvvete illâ billâh*

Nazar değmesin diye okunacak dua Manası: “Emir, Allah Teala’nın dileğidir. Kuvvet ve kudret ancak Allah’ın tevfiki iledir.”

Rasulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor: “Hoşuna giden bir şeyi gören kimse (bu duayı) okusun.”

“Elindeki nimetin devamlı kalmasını arzu eden kimse (bu duayı) okusun. Nimeti her gördükçe bunu oku¬yan kimse o nimetten hiçbir zarar görmez.”

Nazar değmesin diye okunacak dua

Allah Teala bir kuluna aile, mal ve evlat ihsan eder de o kul (bu duayı) okursa, onlar da ölümden başka bir afet görmez.”Tirmizî, Ebu Râfi’ (r.a.)’dan rivayet etmiştir.