Göz ve Nazar Değmesine Karşı Yapılacak Dua

Göz ve Nazar Değmesine Karşı Yapılacak Dua 

 

Peygamberimiz (s.a.s.),  “Göz (nazar) haktır”
 buyurmuş, yüzünde sarılık gördüğü biri için;
“Buna dua okuyun, çünkü kendisinde nazar var” demiştir.

 

Göz değmesi (nazar), haktır ve gerçekleştiği bilinen
bir gerçektir. Günümüzde de müsbet ilim, insan gözünün
bazı zararlı ışınlar yaydığını ve bunun insanlar üzerinde
olumsuz etkiler meydana getirdiğini ortaya koymuştur.

 

Ebû Said el-Hudri (r.a) diyor ki: Resûlullah (s.a.s.),
cinlerden ve insan gözünden Allah’a sığınırdı. Bu durum,
“Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs)” sureleri ininceye kadar devam
etti. Daha sonra bu sureleri okudu, diğerlerini bıraktı.”

 

İbn Abbas (r.a) diyor ki: Peygamberimiz (s.a.s.), Hasan
ile Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluktan korumak için onlara şu duayı okurdu:

 

E’ûzü bi kelimâtillâhit-tâmmeti min külli
şeytânin ve hâmmetin ve min külli ‘aynin lâmmetin.” 
Anlamı: “Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan
ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine ısmarlarım.”

 

Sahabeden Said b. Hâkim (r.a.) diyor ki; Peygamberimiz
bir şeye göz değmesinden korkarsa şöyle dua ederdi:

 

Allâhümme bârik fîhi velâ tedurrahû
Anlamı: “Allah’ım! Onu mübarek eyle ve ona zarar verme.”

 

Sahabeden Enes (r.a.)’in bildirdiğine göre Peygamberimiz
(s.a.s.);
“Kim hoşuna giden bir şey görür de; 

 

Mâşâallâhu lâ kuvvete illâ billâhi lem yedurrahu
Anlamı: “Allah’ın dediği olur. O’ndan başka kuvvet ve kudret sahibi
yoktur” derse, ona hiçbir şey zarar vermez.”

 

Hadislerden anlaşılmaktadır ki, insanın hoşuna giden
ve dikkat çeken şeylere nazarının değmemesi için Allah’a
dua etmeli ve zarar gelmemesi için O’na yalvarmalıdır.
Peygamberimiz Efendimiz, farklı şekillerde bunun örneğini
bizlere sunmuş ve söylenmesi gerekenleri öğretmiştir.

 

Konu ile ilgili bir ayette, verimli ve son derece göz alıcı
bir bahçeye sahip olan ama Allah’a şükretmeyen, “maşallah”
demeyen; neticede tüm serveti helâk olan nankör bir
insandan bahsedilirken, ona nasihat eden mü’min bir kişinin
şu sözlerine yer verilmektedir:

 

“Bağına girdiğinde ‘Maşallah! Kuvvet yalnız Allah’ındır’

deseydin ya!” (Kehf, 18/39)