Evinizden Çıkarken Evinize Girerken Okunacak Dualar

Evinizden Çıkarken Evinize Girerken Okunacak Dualar 

Mü’minin, her türlü beşerî tedbire başvurduktan sonra,

Allah’a güvenip O’na teslim olması, Allah’tan yardım

ve korunma talebinde bulunması, kul olmanın, aczini bilip,

sınırını idrak edebilmenin bir gereğidir. Bu bakımdan

evden çıkarken ve eve girerken Allah’a yönelip her türlü

kötülük ve tehlikelerden O’nun korumasına ve himayesine

sığınmak; kişiye dua ve ibadet sevabı kazandırmasının

yanı sıra, aynı zamanda emniyet, güven ve huzur ortamı

da sağlayacaktır. Hatta yapılacak bu dua belki de kişinin

insanlarla ilişkilerinin daha düzenli, seviyeli, günlük iş ve

icraatlarının daha verimli ve bereketli olmasına da vesile

olabilecektir.

Evden Çıkarken Okunabilecek Dua
 
 Sahabeden Ümmü Seleme (r.a.) diyor ki; Resûlullah
(s.a.s.) ellerini semaya kaldırarak şu duayı yapmadan önce
evinden asla çıkmazdı:

Allâhümme innî e’ûzü bike en adılle ev
üdalle, ev ezille ev üzelle ev azlime ev uzleme ev echele ev
yüchele ‘aleyye.”
Anlamı: “Ey Allah’ım! Hak yoldan sapmaktan, saptırılmaktan;
ayağı kaymaktan, kaydırılmaktan; zulmetmekten,
zulme uğramaktan; cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım.” (Ebû Davud, Edeb, 103)
Sahabeden Hz. Enes b. Malik (r.a.) diyor ki; Resûlullah
(s.a.s.) şöyle buyurdular: “Kim, evinden çıkarken;

Bismillâhi tevekkeltü ‘alellâhi ve lâ havle
ve lâ kuvvete illa billah.”
Anlamı: “Allah’ın adıyla çıkıyor, Allah’a güveniyorum.
O’ndan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur’ diye dua
ederse kendisine; ‘Doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı,
düşmanlarından korundun’, şeklinde cevap verilir. Şeytan da
ondan uzaklaşır.” (Ebû Davud, Edeb, 103, 112; Tirmizî, De’avât 34)
Eve Girerken Okunabilecek Dua
 
Eûzü-besmele çekerek eve girmek ve ev halkına selam
vermek müstahaptır. Yüce Allah, Nûr sûresinin 61. ayetinde
bu konuda şöyle buyuruyor:Evlere girdiğiniz zaman
birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği
olarak, selâm verin.” 
Sahabeden Enes (r.a.) de diyor ki; Resûlullah (s.a.s.)
bu konuda bana şöyle dedi:

Ey yavrucuğum! Ailenin yanına girdiğin zaman selâm
ver; çünkü vereceğin bu selâm sana ve ailene bereket olur.”
(Tirmizî, İsti’zan, 10)
Sahabeden Ebû Malik el-Eş’ârî diyor ki; Resûlullah
(s.a.s.) şöyle buyurdular: “Kişi evine gireceği zaman, şu duayı
okusun ve sonra ailesine selâm versin:

Allâhümme innî es’elüke hayrel-mevli-ci

ve hayre’l-mahreci.

Bismillâhi velecnâ ve bismillâhi haracnâ ve ‘alellâhi

Rabbinâ tevekkelnâ.

 

Anlamı: “Allah’ım! Senden hayırlı girişler (girilen yerin

hayrını) ve hayırlı çıkışlar (çıkılan yerin hayrını) istiyorum.

Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık. Yüce Rabbimiz

Allah’a tevekkül ettik.” (Ebû Dâvud, Edeb, 103)