Günlük Elbise Giyerken Okunacak Dua

Günlük Elbise Giyerken Okunacak Dua

Günlük Elbise Giyerken Okunacak Dua

Allâhümme innî es’elüke min hayrihî ve hayri mâ hüve lehû ve eûzü bike min şerrihî ve şerri mâ hüve leh* Manası: “Ey Allah’ım! Muhakkak ben bu elbisenin hayrından ve bu elbise niçin yapılmışsa onun da hayrını senden isterim. Bu elbisenin şerrinden ve niçin yapıldığının şerrinden sana sığınırım.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) elbisesini, gömleğini, ridasını ve sarığını giydikleri vakit bu duayı okurlardı

Elhamdü lillâhillezî kesânî hâzâ ve razekanîhi min ğayri havlin minnî ve lâ kuvveh*

Manası: “Kuvvet ve kudretim olmadığı halde bu elbiseyj bana rıza veren ve giydiren Allah’ıma hamd ederiz»

“Her kim yeni elbise giyince (bu duayı) okursa, o kimsenin geçmiş ve gelecek günahları affedilir.”