Hacda Cebel-i Rahmet Görülünce Bu Dua Okunur

Türkçe Okunuşu:

Allahumme ileyke teveccehtü ve aleyke i’temedtü, ve vecheke eredtü. Allahumeğfir li ve tüb aleyye ve a’tıni suali ve veccih liyel hayre eynema teveccehtü. Sübhanellahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Türkçe Anlamı:

Ya Rabbi, Sana döndüm, Sana güvendim. Zatını arzu ettim, Rabbim, beni bağışla, tevbemi kabul buyur, dileğimi ver. Hangi tarafa yönelsem hayrı bana çevir. Allahı noksan sıfatlarından uzak kılarım. Hamd Allah’a layıktır. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Kuvvet ve Kudret Ali ve Azim olan Allah’a mahsustur.

Açıklama:

Cebel-i Rahmet Arafat’ta bir tepenin ismidir. Hz. Adem ile Havva anamızın birleştiği ve buluştuğu bir mübarek yerdir. Buraya hacılar ziyarete giderler, lebbeyk okurlar. Vakfe duasından önce oraya gidilir, yalvarılıp yakarılır, sonra çadıra dönülür, çeşitli ibadetler, tevbe-i istiğfarlar yapılır.
İşte böylece Cebel-i Rahmet ziyaret edilmiş olur. Arefe gününden önce de ziyaret edilir. arefe günü izdiham olduğundan çok kimse bu ziyareti daha önce yapar, bu da kabuldür. Cenab-ı Hak kulunu o mübarek yerlerde dinleyecek ve isteklerini inşallah yerine getirecektir.
Yukarıdan beri anlattığımız ve okuduğumuz dualar hepsi Mekke’de ve çevresinde, yani Arafat, Müzdelife, Mina ve Harem-i Şerif’te okunacak dualardır. Bunlar yerli yerince okunduğunda arzulanan netice inşallah alınabilecektir.