Hacda Safa Tepesinde Okunması Gereken Dua

Türkçe Okunuşu:

Euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İnnes-safa vel-mervete min şeairillah. Fe men haccel beyte evi’temere fela cünaha aleyhi en yettevefe bihima ve men tetavvea hayren feinneallahe şakirun alim.

Türkçe Anlamı:

Kovulmuş ve lanete uğramış şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla.
Muhakkak Safa ile Merve Allah’ın alametlerindendir. Bunun için, hac veya umre kasdiyle her kim Kabe’yi ziyaret ederse, yine Safa ile Merve’yi tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de, kalbinden koparak vaciplerden fazla bir hayır işlerse muhakkak Allah Şakir’dir (karşılığını verir) Alim’dir (herşeyi bilir).

Açıklama:

Safa ve Merve, birer alamet nişanlarıdır. bilhassa hacının günahlarının döküldüğü yerdir. Peygamberimiz tavaftan sonra iki rek’at namaz kılıp Safa ve Merve arasında sa’ya başlardı. Orada sa’yetmek vaciptir.
Rasül-i Ekrem Efendimiz, önce bir derecikte bulunan Safa’daki merdiven basamağının üstüne çıkıp Kabe’yi Muazzama’yı gözünün önüne alarak tekbir ve tehlil getirdikten sonra Safa’dan Merve’ye inip burada da basamaklarının üstüne çıkarak Safa’daki gibi tehlil ve tekbir getirdi. Ve diğer sa’y vazifelerini ifa buyurdu.
Hacıların Safa ile Merve arasında sa’y etmeleri yani normal olarak yürümeleri vacip kılındı. Bu iki tümsek arasında ilk defa koşan Hacer validemiz oldu. Oğlu İsmail için su arıyordu. Onu Harem-i Şerif’in içine bırakıp Safa ile Merve arasında koşmağa başladı. İsmail tepinirkeni ayaklarının altından su çıktı, taşmaya başladı. Bunun üzerine Hacer ”Zemzem” dedi. Yani ”Dur,dur” demek istedi. Veya ”yavaş yavaş ak” demek arzu etti. İşte ona zemzem kuyusu ismi verildi. Bundan anlayacağımız mana: İnsanoğlu sıkışınca, canü gönülden Hakka sığınıyor, O da kuluna istediğini veriyor. İşte Safa ile Merve arası bu kadar önemli hikmetler taşıyor. Hacılar bu ruh ve inançla burayı sa’y ederlerse arzularına kavuşacaklardır.