Hacda Rüknü Şami’de Bu Dua Okunmalıdır

Türkçe Okunuşu:

Allahummec’alhu haccen mebruren ve sa’yen meşkuren ve zenben mağfuren ve amelen makbulen ve ticareten len tebura, bi rahmetike ya Azizu ya Ğafur.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, ey alemlerin Rabbi, bunu makbul bir hac, kabul edilmiş bir çalışma kıl. Günahımı bağışla, amelimi kabul eyle, ticaretimi fazlalaştır, rahmetinle ey Aziz ve Ğafur olan Allah’ım.

Açıklama:

Rükün direk demektir. Kabe’nin dört duvarlarının dört köşesinin ayrı ayrı isimleri vardır. Yukarıda da arzettiğimiz gibi, bir önceki köşenin ismi Rükni Yemani idi. Onun yanındaki köşenin ismi de Rükni Şami’dir. Bir rivayete göre bu isimleri bunlara Hz. Peygamberimiz verdi. Bu köşeye gelinince yukarıdaki duayı okumak gerekmektedir. İhlasla burada yapılan dualar makbuldür. Nitekim Rasul-i Ekrem Efendimiz Rükni Şami’de yukarıdaki duayı okumuşlardır. Bunu bilmeyen başka bildiği duaları da okuyabilecektir. Çünkü İslam’da güçlük yoktur. Ne bilirsek onu okuyacağız ve Rabbimize sadakatla sığınacağız, Rabbimiz bizi mahrum bırakmaz. İsteyene vermek onun şanındandır. Kur’an’da ‘İste, ben vereyim.’ buyurmuştur. Zaten kulun sıfatı da istemektir. Günahlarının kirlerini dökmek için sık sık tövbe istiğfara devam etmek, mümkün ise günahlarına ağlamak, pişmanlık hissetmek ve bir daha yapmamaya Allah’a söz vermelidir. Pişmanlık kuldan gelirse, Halik’tan da affu mağfiret gelir. Fakat kullar pişmanlık çekmezse Allah kulunu affetmez, onu süründürür, aglatır ve sızlatır. Bir hadis-i kutside  Allah teala şöyle buyuruyor:
” Ey kulum, eğer insanların tümü isyana dalsalar benim uluhiyetimden zerre kadar eksilmez. Ve eğer onların hepsi secdeye kapansalar yine benim uluhiyetime zerre kadar fazlalık gelmez. Bulursunuz ettiğinizi, biçersiniz ektiğinizi. Kim cehd ve gayret ederse kendi nefsi için eder. Allah ezelden zengindir, sizler fakirsiniz.”
İşte bizim kulluğumuz ve yalvarmalarımız bizim içindir, yoksa başkası için değildir. Yukarıda yazdığımız hadis-i kudsi bunun canlı bir misalidir.