Hacda Altın Oluk da Bu Dua Okunmalıdır

Türkçe Okunuşu:

Allahümme inni es’elüke imanen la yezulü ve yakinen sadikan la yenfedü ve muvafakate nebiyyike Muhammedin sallallahü teala aleyhi ve sellem.
Allahümme ezıllini tahte zıllı arşike yevme la zılle illa zillüke ve ekıni bike’si nebiyyie şirbeten la azmeü ba’dehü ebeden.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, Senden yok olmayan iman, bitmeyen doğru yakının, peygamberimiz Muhammed Mustafa ile beraberlik diliyorum.
Ey Rabbim, Senin sığınağından başka sığınak ve gölge olmayan kıyamet gününde Arş’ının gölgesinde beni gölgelendir. Bana Peygamberin kasesiyle bir su içir ki ondan sonra bir daha susamayayım (susuzluk hissetmeyeyim).

Açıklama:

Altın oluk Kabe’nin en belirli yerlerinden birisidir. Kabe’nin oluğunun bir yeri altından yapıldığı için ona altın oluk ismi verilmiştir.Hacıların birleşme yerleri ekseriyetle orası oluyor. Onun etrafında yani onun tam karşısında oturulur., dua yapılır. İşte yukarıdaki dua en çok altın oluğun altında okunur. Orada daha başka çeşitli dualar da yapılır. Müslümanların birleşme, kaynaşma ve dertleşme yerleridir. Dünyanın dört bucağından toplanan hacılar ekseriyetle orada birleşir ve tanışır.
İşte o mübarek yerde yapılan dualar makbuldür.