Hacda Safa ve Merve Arasında Bu Dua Okunmalıdır

Bu dua da yine Zemzem’in başında okunuyor. Fakat esasında Safa ile Merve arasında sa’yederken okunacaktır. Peygamberimiz bu dualarda devam buyurmuştur. Safa ile Merve arası yürümekle veya hasta olanlar için araba ile koşulacak mübarek bir yerdir. Burada koşmak hacı için vaciptir, terk eden kimseye kurban düşmektedir. Bu iki tepe arasında koşarken çeşitli bildiğimiz duaları okumakta fayda vardır. Safa ve Merve, Kur’an’da zikredilen ve medhü sena olunan birer tepedirler. Onların arasında koşan hacılarda günah kalmaz. Aşk ile yürürler ve gereken duaları okurlarsa sa’y etmeleri kabul olunur.

Türkçe Okunuşu:

Rabbiğfir verham ve tecavez amma ta’lemu inneke entel e’azzüm ekrem.

Türkçe Anlamı:

Rabbim, beni bağışla, merhametini benden esirgeme, bildiğin hatalarımdan geç. Zira Sen en aziz ve en mükerremsin.