Hacda Tıraş Olmadan Önce Bu Dua Okunmalıdır

Tıraş olmak ihramdan çıkmak için şart kılınmıştır. Aksi halde kurban kesmek gerekmektedir. Tıraş olmak ihramlı iken yapılır, ondan sonra ihramdan çıkılır. İnsan kendi kendisini tıraş ettiği gibi, başkası tarafından tıraş olmak sakıncasızdır. İşte tıraş olmadan yukarıdaki duayı okumak lazımdır. Bilginlerimiz bize böylece tarif etmişler ve yol göstermişlerdir.

Türkçe Okunuşu:

Elhamdülillahi ala ma hedana vel-hamdülillahi ala mahedana bihi aleyna. Allahumme hazihi nasiyeti fe tekabbel minni vağfirli zünubi. allahummağfirli ve lil muhallikine vel mukassirine ya vasi’al mağfireti, amin.

Türkçe Anlamı:

Bize hidayet nasip ettiği için Allah’a hamdolsun. Bize ihsan buyurduğu nimetler için Allah’a hamdu senalar olsun.
Allah’ım, beni, tıraş olanları ve saçlarını kısaltanları mağfiret eyle. Ey affu mağfireti çok olan Rabbim. Duamı kabul eyle.