Hacer-i Esved

Hacer-i Esved (Es’ad)
Hacer-i Esved, cennetten çıkmış parlak bir yakut olup rivayete göre yeryüzüne indirildiği zaman nuruyla aydınlattığı mevkiyi Harem-i Şerif’in hududu kabul ettiler.

Cenab-ı Hak, Hacer-i Esved’i kıyamet günü iki göz ve bir lisan ile ba’s edeceğinden, dünyada kendisine tam ihlasla istilam edenler (selamlayanlar) için hayır ile, istihza ile selamlayanlar için şer ile şehadete eyleyecektir.

Hacer-i Esved ile Rukn-i Yemani’yi selamlamek günahların bağışlanmasına sebep olur. Hasan-ı Basri (r.a.) kavlince Rukn-i Yemânî ile Hacer-i Esved arasında cennet kapılarından bir kapı vardır. Bu ikisi arasında her kim dua eder ise icabet olunur. Mîzâbü’r-Rahme’nin altı dahi icabet ve kabul mahallidir.

Bazı kavle göre Rukn-i Yemânî yanında iki ve Hacer-i Esved yanında sayısız melekler vardır. Bu melekler o mübarek mevkilerde münâcât edenlerin dualarının kabulü niyazıyla amin demeye memurdurlar. Bu iki Rukn-i Şerifin arasında 99 Nebiyy-i Kerîm medfûn bulunduğu ve o mübarek mevkiin cennet bahçelerinden bir bahçe olduğu hadis-i şerifle sabittir.

Allah’u Teala insanoğlunu yarattığı zaman (elestü bi-rabbiküm) suali ile hitap etmiş ve ruhlar “bela” sözü ile cevap vermiştir. İşte o sırada “bela” cevabını vermiş olan ruhların itiraf ve ikrarlarını yazıp Hacer-i Esved’in içine koymuştur. Şimdi Hacer-i Esved’i istilam etmek ikrar-ı ezeliyi hatırlamak ve tasdik eylemektir. Onun içindir ki İmam Bâkır hazretleri istilam esnasında (Allâhümme emaneti eddeytüha veîsâkî veffeytü bihî
li-yeşhede lî ındeke bi’l-vefâ’i -Allah’ım emanetimi eda ettim, senin huzurunda şahitlik etsin diye ezelde verdiğim sözümü yerine getirdim-) diyerek ikrar-ı ezelisini teyit eylediler.

Hacer-i Esved yeryüzüne indirildiği zaman rengi gayet beyaz ve fevkalade saf ve berrak idi. İnsanoğlunun hataları ve Arapların cahiliyye asrında hayızlı hatunların dokunmaları ve istilam etmeleri onun rengini değiştire değiştire bu hale getirdi, yani simsiyah etti.

Alıntıdır: Fazilet takvimi 25 Ekim 2018