Tekbir Getirmek

Ezanın ilk kelimelerini, dört defa tekrar edilen “Allah’u Ekber” ibaresi oluşturmaktadır. Tekbir, “Allah en büyüktür!”

demek suretiyle O’nu tazim etmektir. Büyük olanın, sadece ve sadece Allah olduğunu, O’ndan gayrısının büyüklük iddiasında bulunamayacağını haykırmaktır. Tekbir, yüce yaratıcının tasavvur edebilecek her şeyden ve herkesten daha ulu bir otorite olduğunu kabul etmektir. Hiçbir şeyin O’nun kudret ve tasarrufunun dışında kalmayacağını ilandır. Allah’ın tevhidini en vaciz bir şekilde ikrardır.

Allah’tan başka kendini büyük gören ya da büyük görülen her şey ve her bir kimsenin büyüklüğü görecelidir. Ayrıca, büyüklük olarak görülen her vasıf, o kişiye Allah tarafından bahşedilmiş bir nimettir. Bu bakımdan yüce yaratıcının dışındaki her türlü büyüklük, kaynağını bir başka şeyden alır. Ve bu kaynak nihayeti itibariyle Allah’dır.

Öyleyse Allah’ın büyüklüğü dışındaki büyüklükler, var olabilmek için mutlak ekberiyetin yüce sahibine muhtaçtır. Ezandaki tekbir, işte bu gerçeği “Allah’u Ekber” nidasıyla yalın bir şekilde ortaya koymaktadır.

Alıntıdır: Diyanet takvimi 5 Kasım 2018