Hacet namazı, Hacet namazı ne zaman kılınır, Hacet namazı kaç rekat kılınır, Hacet namazı nasıl kılınır?

Hacet namazı, Hacet namazı ne zaman kılınır, Hacet namazı kaç rekat kılınır, Hacet namazı nasıl kılınır? 

Hacet namazı nasıl kılınır, 2 rekat hacet namazı nasıl kılınır, hacet duası, hacet namazı duası, hacet namazı kılınışı, istihare namazı, dilek namazı, tesbih namazı, hacet nedir, hacet namazı nedir nasıl kılınır?

HACET NAMAZI HANGİ GECELER (GÜNLER) KILINIR? – HACET NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR ?

Hacet namazının perşembeyi cumaya baglayan gecelerde veya kandil gecelerinde kılınmasi asıldır. Ama bütün gecelerde kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Sonra hacet namazına niyet edilir.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR? – HACET NAMAZI KAÇ REKATTIR ?

Hacet Namazı, iki, dört ya da on iki rekât şeklinde kılınabilir. Efendimiz’in (s.a.s) rivayetine göre ilk rekâtta Fatiha’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî, diğer rekâtlarda Fatiha’dan sonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

Hacet namazı bitince Allah’a hamd ve sena, Resûlullah’a salat ve selamdan sonra, peygamberlerin duaları da eklenerek bir hacet duası okunması sünnet. Çeşitli hacet duaları olduğu için herhangi bir tanesi tercih edilebilir. Hacet duasını okuduktan sonra Allah’tan ihtiyacın giderilmesi için dilekte bulunulur. Dualar okunurken, çekilen acının tesiriyle tamamen Cenâb-ı Hakk’a yönelip, ıztırar haliyle yakarmak gerekir.

HACET NAMAZINDA SIRASIYLA HANGİ DUALAR OKUNUR ?  

  1. Her iki rekatta selam verilmek suretiyle 12 rekat namaz kılınır.
  2. 12. rekatta teşehhütten sonra selam vermeden önce Allah’a hamdu sena, Peygamberimiz’e (sav) salat u selam getirilir.
  3. Sonra tekbir alınarak secdeye gidilir.
  4. Secdede 7 defa Fatiha, 7 defa Ayet’el Kürsi, 7 defa Ihlas Suresi, 10 defa da:
  5. “La ilahe illallâhu vahdehu la şerikeleh. Lehul mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir.” duası ve müteakiben şu dua okunur:
  6. “Allâhumme innî es’eluke mekâidel izzi min arşike ve münteharrahmeti min kitâbike ve’smike’l-a’zami ve ceddike’l-a’la ve kelimâtike’t-tâmmeti.”
  7. Bu duanın peşinden de esas hacet ile ilgili şu dua okunur:
  8. “Allâhummehfeznâ vahfaz ümmete Muhammed fi enhâil âlemi min külli şerrin ve darr. Allâhümme aleyke bi a’dâike ve a’dâinâ ve a’daiddîn. Allahümme şettit şemlehum ve ferik cem’ahum ve mezzikhum külle mümezzak, Vec’al be’sehum beynehum.” 

Bütün bu dualar okunduktan sonra baş secdeden kaldırılır ve selam verilir. Duada zaman ve mekanın da kendine göre bir ehemmiyeti vardır. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi gibi yerlerde, Cuma günü icabe-i saatte ve cemaat halinde yapılan duaların kabule karin olacaðına dair rivayetler vardır. Bütün bunların yanında en önemlisi gece, alemin sessizliğe gömüldüğü teheccüt vaktinde kalkıp, kılınan bir hacet namazı ve iç ıstıraplarına, gönül rikkatine, ruh saffetine delalet eden göz yaşlarıyla takdim edilen bir duanın Arş-ı Rahmet tarafından reddedilmeyeceðini ümit ediyoruz. Bu hacet namazı ve duasına 40 gün devam edilmeli.

HACET NAMAZINI KILDIKTAN SONRA NASIL DİLEK DİLENİR ? – HACET NAMAZI SONRASI NELER YAPILIR ?

Namaz tamamlandıktan sonra Allah’tan hacet neyse o istenir. Allah’tan mürşid istemek için bu namaz kılındıysa mürşid istenir.

Bu namazdan sonra hiç konuşmadan yatmak gerekir. Yatarken kıbleyi sağa alacak şekilde yatak kurulur. Vücudun ön cephesi kıbleye çevrilerek yanüstü yatılır, 3 Âyetel Kürsî okunur ve Allah’tan mürşid istenir. Eger kişinin haceti mürşid değil de baska bir hedefe ulaşmaksa (zahirî veya batinî bir hedef olabilir) o hedefe ulaşmak istenir.

Sessiz zikir (hafî zikir) bu istekten sonra baslar. Yanüstü yatıldığı için sağ kulak yastığa gelecektir. Baş biraz sağa, sola oynatılarak kulakta kalbin atışlarının, basınç sebebiyle rahatça duyulacağı pozisyona gelinir. Ve kalbin her çift atışında “Allah, Allah” diyerek kişi Allah’i zikr-i hafî ile (yani sessiz olarak) içinden zikredecektir.

Eğer ilk namazdan sonra yatıldığında birsey görülmez ise tekrar tekrar, her persembeyi cumaya baglayan gece namaza devam edilmelidir. Her gece de kılınabilir. 

 

alıntıdır…