istihare Namazı Nedir, istihare Namazı Ne Zaman Kılınır? istihare Namazı Nasıl Kılınır?

istihare Namazı Nedir, istihare Namazı Ne Zaman Kılınır? istihare Namazı Nasıl Kılınır? 

İstihare namazı, bir kişinin veya işin hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alınarak kılınan 2 rekat namazdır. Namaz kılındıktan sonra istihare duasını okuyup kimseyle konuşmayarak sağ tarafına yatıp istediği şeyi düşünerek uyumalıdır. Bir işe başlayacağınız veya bir işten ayrılacağınız zaman istihare duasını okuyup  ;

Allah’ım istediğim düşündüğüm şey  dünya ve ahiretim için hayırlı ise bunu mübarek eyle denilmelidir.

İstihare namazı ile haram bir iş yapılmaz. Rüyada renk görmenin de bir bağlayıcılığı yoktur.

İstihare ile ilgili birkaç hadis yazmakta fayda var :

 • (Mutluluk, istihare namazı kılmakla gerçekleşir.) (hakim)
 • (İstiharede bulunmak ve kadere rıza göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun aksi ise, kişinin mutsuz olacağına alamettir.) (tirmizi)
 • “Allah’a istihare, kişinin saadet vesilelerinden biridir.” (Buhari)

İstihare duası 

Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih.” 

İstihare duasının anlamı : 

Allah’ım! Senin ilmine göre hayrını diliyorum, kudretinden güç istiyorum, senin büyük fazlını diliyorum. Zira sen kadirsin, ben kadir değilim, sen bilirsin ben bilmem, sen gizlileri bilirsin. Allah’ım eğer sen bu işin benim dinim, geçmişim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan bunu bana takdir eyle, kolaylaştır. Eğer bu işim benim dinim, geçimim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında şerli ise bunu benden, beni de bundan çevir, hayır nerede ise bana onu nasip eyle, sonra beni ona razı eyle.

İstihare namazının kılınışı

İstihare namazı sabah namazının sünneti gibi kılınır. Tek fark; 

İlk Rekatta zamlı sure olarak Kâfirun Suresi , 2. Rekatta zamlı sure olarak İhlas suresi  okunur.

İlk rekatta: 

Fâtiha  ve Kâfirun Suresi  okunur.İkinci rekatta sadece Fâtiha  ve İhlas suresi   okunur. Oturuşta ise diğer namazlarda olduğu gibi : Ettehiyyâtü  , Allâhümme Salli , Allâhümme Barik , Rabbenâ duaları okunur.Ardından istihare duası yapılır.

Tesbih isteğe bağlı olarak yapılır. Namazı kıldıktan sonra dünya kelamı etmemek, sağ tarafa ve kıbleye doğru yatmak, uyumaya çalışırken kalpten “Allah Allah” demek iyidir. 

 • İstihare namazı nasıl kılınır;
 • İlk olarak farz namazı kılınır ve arkasından istihare namazına niyet edilir. ‘’Niyet ettim Allah rızası için istihare namazı kılmaya’’ denir.
 • Niyetin arkasından tekbir getirilir ‘’ Allahu Ekber’’ denir ve namaz başlamış olur
 • Tekbir alındıktan, tıpkı sabah namazının sünnetini kılıyormuş gibi eller bağlanır ve ‘’Subhaneke’’ duası okunur.
 • Arkasından ‘’Allahu Ekber’’ denilir ve Fatiha süresi okunur.
 • Fatiha süresinin arkasından ilk rekâtta ‘’kafirun süresi’’ okunur ve süre bitince rükuya gidilir.
 • Rükû esnasında üç kere “Subhane Rabbiyel Azim” denir ve doğrulur.
 • Namaz da doğrulurken her seferinde “Semi Allahu Limen Hamideh” denir. Doğrulma işlemi tam dümdüz olunca ise “Rabbena Lekel Hamd” denir.
 • Tekrar ‘’Allahu Ekber’’ denilir ve secdeye varılır. Secde de iken ellerin tam anlamıyla kapalı olması gerekir. Secde de üç defa ”Subhane Rabbiyel Ala” denir.
 • Secdeden sonra “Allahu Ekber’’ denir ve ayağa kalkılır.
 • Ayakta iken besleme çekilir ve arkasından her namazda olduğu gibi ilk önce Fatiha süresi okunur ve âmin denir.
 • Fatiha süresinin arkasından ‘’İhlâs suresi’’ okunur ve ruküya gidilir. Rukü da ‘’Subhane Rabbiyel Azim” denir.
 • Doğrulurken ise yine ‘’Semi Allahu Limen Hamideh’’ denir.
 • Tam doğrulma pozisyonuna gelinde ise “Rabbena Lekel Hamd” denir.
 • Akabinde ‘’Allahu Ekber’’ denilir ve secdeye varılır.
 • Secdede iken üç kere  “Subhane Rabbiyel Ala” denir. Arkasından tekrar secde yapılır ve aynı kelimeler tekrar söylenir. İki kere aynı işlemi yaptıktan sonra bu sefer secdede oturulur.
 • Tekrar ‘’Allahu Ekber’’ denilir ve ilk önce ‘’Ettehiyyatü duası arkasından, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena” duaları okunulur ve önce sağ tarafa dönülür ve  ‘’Es Selamu Aleyküm ve Rahmetullah” sonra sol tarafa dönülür ve ”Es Selamu Aleyküm ve Rahmetullah” denilir.
 • Bu şekilde selam verme işlemi de gerçekleşir ve namaz bitilir.
 • Ancak namazın arkasından hiçbir şey yememek, içmemek ve konuşmamak gerekir.
 • Akabinde istihare duası okunur ve kıbleye doğru yatılır.
 • Eğer ilk yattığınız rüyada bir şey görmemiş veya unutmuş iseniz tekrar yatmanızda fayda var.
 • Sağ tarafa dönük şekilde yatmak ve uyumaya çalışırken ”Allah ,Allah” demek güzel olacaktır. 

alıntıdır…