Hacıların Hz Ebubekir’in Mezarında Okuyacakları Dua

Medine-i Münevvere’de Önce Resulullah’ı, sonra da onun en seçkin ve etkin arkadaşı Hz. Ebu Bekir Efendimizi ziyaret ederken okunacak duayı yukarıda yazmış bulunuyoruz. Bu, kısa olmakla beraber, salatü selam çok şumüllü ve çok önemlidir. Onun türbesinin önünde okunacak dua ve yapılacak selamlaşma işte budur.
Orada yapılacak daha bir çok çeşitli dua mevcuttur. Bu mübarek makamların ve feyizli türbelerin önündeki hürmet bu dualar sayesinde bir ok insan himmet almış ve feyiz bulmuşlardır.

Türkçe Okunuşu:

Esselamü aleyke ya sahibe resulillahi fil gari ve refikihi fil esfar. Esselamü aleyke eyyühessiddıku cezakellahu an resulillahi hayrel ceza ve radiyyallahu anke ehsenerrıza. Esselamü aleyke ya emirel mü’minin.

Türkçe Anlamı:

Ey mağarada ve yolculuklarda Resulullah’ın arkadaşı olan yüce insan, selam senin üzerine olsun.
Selam senin üzerine olsun ey sıddık, Allah seni en hayırlı mükafatla mükafatlandırsın. Allah senden en güzel bir biçimde razı olsun.
Selam senin üzerine olsun ey mü’minlerin emiri.