Hacıların Hz Ömer’in Mezarı Başında Okuyacağı Dua

Türkçe Okunuşu: 

Esselamü aleyke ya emirel mü’minin. Esselamü aleyke eyyühel faruku ve rahmetullahi ve berekatühü. Cezakellahu an resulillahi fil kıyamı bi emri dinihi ba’dehu.
Esselamü aleyhüm ya Eba Bekrssıddık ve Ömere’l Faruk. Feşfa’ lena inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem.

Türkçe Anlamı:

Selam senin üzerine olsun ey mü’minlerin emiri, Selam senin üzerine olsun, ey Faruk. Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Allah seni en güzel bir mükafatla mükafatlandırsın. Resulullah’tan sonra O’nun dininde çok büyük yardımlar yaptın.
Allah’ın selamı üzerinize olsun, ey Ebu Bekir ve Ömerü’l Faruk. Resulullah’ın yanında bize şefaat ediniz.Allah Resulullah’a rahmet ve merhamet eylesin.