Hacıların Kurban Bayramında Okuyacakları Dua

Türkçe Okunuşu:

La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü ve hüve ala külli şey’in kadir.

Türkçe Anlamı:

Allah’tan başka ilah yoktur. Allah birdir, şeriki yoktur. Mülk O’nun, hamd O’na mahsustur. Yaşatır ve öldürür. Hayır O’nun kontrolü altındadır. Zira O, her şeye kadirdir.