Hacda Kurban Kesince Okunacak Dualar

Hacda Kurban Kesince Okunacak Dualar

Kurban kesildikten sonra yukarıdaki ayeti okumak mustahaptır. Bu eskiden beri böyle gelmiş ve böyle gidecektir. Bütün yapılan ameller hiç şüphe yok ki Allah için yapılır. Allah namına yapılan ameller, kazanç bakımından bizler içindir. İşte kesilen kurbanda yapılan amellerden birisidir. Bu da Allah için kesilir, O’nun ismiyle, O’nun rızası için kesilir. Fakat sevabı kul için, bizim için ve bizim menfaatimiz içindir. Yoksa Cenab-ı Hakkın bizim kurbanımıza ihtiyacı yoktur. Akıtılan kurban kanları Allah’a ve Allah rızasına matuftur. Kurban kesmek hali vakti olanlar için vaciptir.Kurban etini üç kısma ayırmak lazımdır. Bir kısmını çoluk çocukla yemek, ikinci kısmını fakir fukaraya dağıtmak, üçüncü kısmı da eş ve dostu ile yemek en doğrusudur.
Kurban, Hz. İsmail için inen koçun kurban olmasından başlamıştır. En iyisi koç kesmek, buna kudreti olmayanlar için ortaklaşa sığır kesmek caizdir. Hülasa: Kurban kesmenin faydası bizim için, bizim menfaatimiz içindir. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde: ”Kimin hali vakti müsait olur da kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın.” buyurmaktadır.

Türkçe Okunuşu:

İnne salati ve nusüki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil-alemine.

Türkçe Anlamı:

Şüphesiz benim namazım ve hac ibadetlerim, ölümüm ve dirimim alemlerin Rabbim olan Allah’ındır, O’na mahsustur.

Türkçe Okunuşu:

Bismillahi tevekkeltü alallahi la havle vela kuvvete illa billahil Aliyyil Azimi.

Türkçe Anlamı:

Allah’ın ismiyle, Allah’a güvendim. Kuvvet ve kudret, Ali ve Azim olan Allah’a mahsustur.