Hayal Görmeye ve Vesveseye Karşı Okunacak Dua

Hayal Görmeye ve Vesveseye Karşı Okunacak Dua

Hayal Görmeye ve Vesveseye Karşı Okunacak Dua

Vesveseye tutulan kimsenin söyleyeceği en güzel şey “Euzü Besmele” çekmektir. Nitekim Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah’a sığın. Çünkü o işiten ve bilendir.” (Fussilet; 36)

Hasan-ı Şazeli Hazretleri vesvesenin ve hayal görme rahatsızlığının giderilmesi hususunda şu duayı tavsiye ederlerdi.Dua okunmadan önce sağ el kalbin üzerine konur ve duaya başlanır.

Sübhanel melikil kuddüsil hallakıl fe’al (7 defa okunacak)* İn yeşe’yüzhibküm ve ye’ti bi halkın cediydin ve ma zalike alellahi bi aziyz

Ahmed bin Ebu’l-Havari şöyle demiştir: “Ben vesveseden Süleyman Darani’ye şikayette bulundum. Bana şöyle dedi: “Eğer vesvesenin senden kesilmesini istiyorsan, hangi vakitte vesvese olduğunu hissediyorsan ferahlanıp rahat et. Zira sen ferahlanınca o hal senden kesilir. Çünkü mü’minin sevinmesinden daha çok şeytanı kızdıran şey yoktur. Eğer vesvese edip kederlenirsen, sana keder ve vesveseyi çoğaltır.” 

İmam-ı Nevevi bunu el-Ezkar isimli eserinde nakletmiş ve şöyle demiştir: “Bu söz bazı alimlerin söylediği gibi şu sözü kuvvetlendirir: İmanı kemale eren kimse, vesvese ile müptela olur. Çünkü hırsız harap olan eve girmez.”