Yolculuğa Çıkarken Okunacak Yolcu Duası

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Yolcu Duası

Bir kimse sefere çıkmadan bu duayı okursa ve yanında bulundurursa yolculuğu bi iznillah sağlık ve selamet içinde geçer.

Bu dua herkesin ezbere bilmesi gerekir. Bu duayı evden çıkarken mutlaka okuyun Allah’ın izniyle bela ve musibetlerden korunursunuz.

Bismillah Tevekkeltü alellahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym.*  

Manası: Allah’ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah’a dayanıp tevekkül ettim. (Her türlü) Kuvvet ve kudret ancak yüce Allah’ın yardımıyladır. 

Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim okuyan, büyücü ve zalimden emin olur