Hayatında Kötü Şeyler Olmasını istemiyorsan Duha Suresini Oku

Sure-i celileyi güneş doğarken ve batarken (7) defa inşallah okuyan kimsenin, bir şeyi kaybolmaz. Evinden bir şey çalınmaz.

Evine geçimsizlik girmez, veba, taun ve cin girmez. Hırsız ve cin girmek isterse (manevi) olarak evin demir bir sur içinde olduğunu görürler. Bir şeyi kaybolan okursa bulur.

Resulüllah Efendimiz(s.a.v) bu süre hakkında buyuruyor;

“Sure-i Duha’yı okuyan kimseye Arafa’ta bana tesadüf edene verilen ecir kadar ecir verilir.”

“Sure-i Duha’yı okuyan kimseye mü’min erkeklerin ve mü’mine kadınların ecri kadar ecir verilir.”

“Cenab-ı Ecelli ve Ala,sure-i Duha’yı okuyan kimseye,mahşer günü ehli beytine,akrabalarına,komşularına ve dostlarına şefaat izni verir.” buyurmuştur.

İmam gazali diyor ki:

Seleften ve cemaattan edilen rivayette, onlar bir şeylerini yitirdikleri vakit bu süreyi okurlar ve telef ettikleri şeyi bulurlardı.

Vedduha süresi;

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vedduha
2- Velleyli iza seca
3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
6- Elem yecidke yetiymen feava
7- Ve vecedeke dallen feheda
8- Ve vecedeke ‘ailen feağna
9- Femmel yetiyme fela takher
10- Ve emmessaile fela tenher
11- Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Andolsun kuşluk vaktine
2- ve dindiği zaman o geceye ki,
3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!
4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
5- ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
10- El açıp isteyeni de azarlama!
11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!