Maddi Manevi Sıkıntılar için Okunacak Dualar

Maddi Manevi Sıkıntılar için Okunacak Dualar

Sebebsiz bir şekilde içiniz sıkıldığında maddi ve manevi sıkıntı içine girdiğinizde aşağıdaki duaları okuyunuz , inşallah şifa olacaktır.

1-La havle ve la kuvvete illa billah Anlamı: Güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur.

2-“HASBİNAllah VE Nİ’MEL VEKİL VE Nİ’MEL MEVLA VE Ni’MEN NASİR.”

Anlamı:“ Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.”

3-“Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn.”

“ Senden başka ilâh yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim muhakkak ki ben zalimlerden oldum”

4-İnşirah Suresi

5-“Ya Zel-celal vel-ikram

“ Anlamı:Hem azamet sahibi hem fazlu kerem sahibi Büyüklük fazl ve kerem sahibi.

6-“HasbiyAllahu lailahe illahu aleyhü tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym

Anlamı:“Allah’a güvendim (bana yeter)ondan başka ilah yoktur, O vardır, ki bende O’na bağlanıp işimi ona bıraktım; O arşın aziym rabbidir.

7-Felak ve Nas Sureleri

8-Ayetel Kürsi