Hayırlı Evlat istemek için Dua – Hz Zekeriya’nın Duası

Hayırlı Evlat istemek için Dua – Hz Zekeriya’nın Duası 

hz zekeriya hayirli evlat duasi
hz zekeriya hayirli evlat duasi

Yukardaki ayetler duâ makamında okundukları vakit, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye yaramaktadırlar. Çünkü Zekeriya aleyhisselam Rabbine böyle dua eylemiştir. Bu bakımdan bizlerin de bu çeşit sıkıntısı olduğu zaman bu ayetlerle dua etmemiz menfaatimiz icabıdır.

Türkçe Okunuşu:

Feheblîmin ledünke veliyyâ. Yerisünî ve yerisü min âli Yâkûb. Yuhricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm.

Türkçe Anlamı:

Binaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et.

Ki bana da mirasçı olsun, Yâkub hanedanına mirasçı olsun.

Sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için.