islam Fıtratı Üzerine Olma Duası

islam Fıtratı Üzerine Olma Duası 

islam ve iman
islam ve iman

Bu dua İslam fıtratı üzerine olma duasıdır. Bu fıtratı bozmama ve bulunduğumuz dinin inkişâfı üzerine olma duasıdır. Bu duaya insan devam ettiği müddet, arzulanan niyete varılacağına şüphe yoktur. Onun için bu duaya devam etmek bizim faydamızadır.

Türkçe Okunuşu:

Asbahnâ alâ fıtratil islâmi ve kelimetil ihlâsı ve dini nebiyyinâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme, ve alâ milleti ebînâ Ibrahime sallallahu aleyhi ve selleme, hanîfen müslimen vemâ nahnu minel müşrikin.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, bizi İslâm fıtratı, ihlâs kelimesi ve Peygamberimizin (s. a. v ) dini ve babamız İbrahim aleyhisselâmın halis dini üzerine bizi sabahlat Allah’ım. Biz müşriklerden değiliz.