Hayırlı Evlat ve Helal Rızk için Kıymetli Bir Dua

Hayırlı Evlat ve Helal Rızk için Kıymetli Bir Dua 

Hayırlı Evlat ve Helal Rızk için Kıymetli Bir Dua
Hayırlı Evlat ve Helal Rızk için Kıymetli Bir Dua

 Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme ya münşiel halkı, bi hikmetihi ve mümsikessemavati velardı entezü la bi kudretihi yamenleyse li evveliyyetihibtidaün vela ihiriyyetihin tihaün ya bediiassemavati velard ya zel maarufillezii layunkeru es eluke bi ennarrahmete fiike mevcudetün veennel mağfirete minke maahuu detün yaveliyyekülli daiifin veya gıyase küllimelhuufin Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahimu irham gurbetii fiilgabri vengıtaa iiileyke… sadakallahül azim