Her Gün Mutlaka Okunması Gereken Etkili Dualar

Her Gün Mutlaka Okunması Gereken Etkili Dualar
Her Gün Mutlaka Okunması Gereken Etkili Dualar

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  • Bir kimse sabah-akşam, 3 kere; “Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil’erdı velâ fissemâi ve hüvessemî’ ul’alîm.” derse, ona hiçbir şey zarar veremez.
  • Bir kimse sabahleyin 3 defa; “E’ûzü billâhissemî’il’alîmi mineş- şeytânirracîm” diyerek  Haşr suresinin son 3 ayetini (Hüvallahüllezî) okursa, Allah ona 70 000 meleği vekil edip, akşama kadar kendisine duâ ederler.

  • Hergün 100 defa; “Lâ havle…” okuyan ebediyyen fakirlik görmez. Bu Cennet hazinelerinden bir hazinedir.
  • Hergün bana 100 kere salevât getiren, münâfıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyâmet günü şehitlerle beraber olur.

 

  • Bir kimse günde 70 kere istiğfar ederse, (Estağfirullah, derse) 700 günahı affolur.
  • Her gün 25 defa; (Allahümme bârik lî filmevt ve fî-mâ ba’d-el-mevt.) okuyanlar, ölüm hastalığında 40 defa; “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min-ez-zâlimîn.” okuyanlar, her gece Yâsîn-i şerîf okuyanlar, her sabah veya akşam devamlı olarak 3 defa; “E’ûzü billâhissemî’il’alîmi mineş-şeytânirracîm” ile “Hüvallahüllezî…”yi okuyanlar şehit olurlar.
  • Her sabah, Âyetelkürsî, İhlâs-ı şerîf ve Fâtiha-i şerîfe’yi okuyup, ölenlerin ruhuna göndermelidir. Dertlerden kurtulmak, murâda kavuşmak, din ve dünya zararlarından kurtulmak için, 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” ile evvelinde ve sonunda 100’er defa salevât-ı şerîfe okuyup duâ etmelidir.

Tam İlmihâl – Seâdet-i Ebediyye