Her Güne Özel Dua, Perşembe Günü Okunacak Etkili Dua

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Allahumme Rabbena lekel hamdü küllühü ve lekel mülkü küllühü ve bi yedikel hayre küllühü ve ileyke yerci’ul emrü küllühü, ve alâniyetühü ve sirruhu ve entemünteheşşe’ni küllihi. Sübhane zil mülki vel melekût, sübhane zil izzeti vel ceberût, sübhanel hayyillezî lâ yemût. 

Açıklama:

Bu duâ Allah’a hamdetmek, O’nu büyütmek ve hayır işleriyle meşgul olmamız için O’ndan yardım talep eylemektir. Çünkü O’nun yardımı olmadan, müsaadesi bulunmadan hiçbir işimizin olmasına imkân yoktur. Herşeyi yaratan, idare eden O’dur. öyle ise O’ndan istemeli ve O’na yalvarmalıyızdır.