Çarşamba Günü Okunacak Etkili Dua

Bu dua bilhassa Hz. Muhammed Mustafa’yı tazim etmek, O’na çokça salâtü okumak ve O’nun şefâatına mazhar olmak için okunur. Bütün güçlükleri kaldıran, gönülleri coşturan Hz. Allah’tır. O’na gece gündüz duâ etmek borcumuzdur. Çünkü kendisi bize “Bana duâ edin ben kabul edeyim.” buyurmuştur. Bu bakımdan devamlı bir şekilde haftanın her çarşamba günü bu duâyı okumak, hem dünyamız için hem de ahiretimiz için büyük faydalar temin edecektir. Hz. Peygamber bize bu hususta bir çok tavsiyelerde ve teşviklerde bulunuyor. Duâ etmeyen ağız, ağlamayan göz, sadaka vermeyen elden ne hayır gelir?

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmarıirrahîm,

Elhamdülillâhi Rabbil âlemine hamden kesîren ellezî istevcebe aleyna en nahmedehü ve neşkürehu ve na’budehu hamden dâimen nâmiyen lâ yenkatı’u evveluhu velâ yefnâ âhiruhu hamden kesîren kemâ huve ehluhu, Allahümmestür anni’l avrâti vasrif anni’l mekruhâti, ve ferriç anni’l mekrubati bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn, ve sallallahü alâ hayri halkihi Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîne.