Her Türlü Hastalık için Okunacak Âyet-i Kerîme ve Dua

Her Türlü Hastalık için Okunacak Âyet-i Kerîme ve Dua
Her Türlü Hastalık için Okunacak Âyet-i Kerîme ve Dua

Her türlü hastalık için : Cin suresi ayet : 1 – 4

” Bismi’llâhi’r-Rahmâni’-Rahîm.
Kul uhiye ileyye ennehüsteme’a neferün mine’l-cinni felâkû innâ semi’nâ Kur’ânen’aceben. Yehdî ile’r-rüşdi fe-âmennâ bihî ve len nüşrike bi-Rabbinâ ehaden. Ve ennehu teâlâ ceddü Rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden. Ve ennehu kâne yekûlü sefîhünâ alelâhi şatatan.”

3 kere okunur.