Her Türlü Hastalık için Okunacak Şifa Ayet-i Kerimeleri

Her Türlü Hastalık için Okunacak Şifa Ayet-i Kerimeleri

” Bism’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Ve  yeşfi  sudûre  kavmin  mü’minin. Ve  şifâün  limâ  fissudûri  ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minin. Fîhi  şifâün  linnâsi  inne  fî  zâlike le-âyeten li-kavmin yetefekkerün. Ve nünezzilü  mine’l-Kur’âni  mâ  hüve  şifâün ve rahmetün li’l-mü’minin. Ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve li’l-lezîne âmenû hüden ve şifâün.”